Nyemisjon

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigering  Aksjonærregister >

Nyemisjon

Sist oppdatert: 01.02.2024

 

 

Hjelpevideoer

clip0064

 

 

 

 

 

 

Veiledningene under er hentet fra Skatteetatens eksempler på aksjonærregisteroppgaven i Maestro:

 

icons8-minus-26 Nyemisjon ved økning pålydende

 

 

icons8-minus-26 Nyemisjon ansattaksjer

 

 

icons8-minus-26 Nyemisjon ved utstedelse av nye aksjer

 

 

 

 

 

 

 

Relevante tema

aksjekapitalendringer

aksjonærer

aksjonærlån

fisjonfusjon

kjøp og salg

kontroll av dataar

skattmldeksaroppg

utbytte

formuesverdi