Utbytte

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigering  Aksjonærregister >

Utbytte

Sist oppdatert: 01.02.2024

 

 

Hjelpevideoer

clip0066

clip0067

clip0068

 

 

 

 

 

 

Utbytte registreres først i skjermbildet Aksjekapital > Utbytte på den enkelte aksjeklasse. Deretter åpner man Aksjonærregister og aksjebok > Aksjer og utbytte for å se informasjon om utbytte pr aksjonær, justere/skjevdele utbytte, beholde aksjonærlån osv.

 

Trykk på det grønne pluss-tegnet for å opprette en ny transaksjonslinje, her fyller man dato og tidspunkt, totalt utdelt utbytte, sum antall aksjer osv.

Legg merke til at man lengst til høyre kan angi utbyttetype  (Ordinært utbytte, Tilleggsutbytte eller Ekstraordinært utbytte):

2023-10-17_1238

 

 

Avsatt utbytte

I øvre del av skjermbildet kan man legge inn avsatt utbytte. Dette er kun til egenkontroll mot fjorårets utbytteavsetning.

 

 

 

 

 

 

hmtoggle_arrow1 Tilbakebetaling av innbetalt kapital

 

 

hmtoggle_arrow1 Skjevdeling av utbytte

 

 

hmtoggle_arrow1 Beregne maksimalt utbytte

 

 

hmtoggle_arrow1 Skattepliktig utbytteaksjer

 

 

 

 

 

Relevante tema

aksjekapitalendringer

aksjonærer

aksjonærlån

fisjonfusjon

kjøp og salg

kontroll av dataar

nyemisjon

skattmldeksaroppg

formuesverdi