Utbytte

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Firma og eiere > Aksjekapital >

Utbytte

Utbytte registreres først i skjermbildet Aksjekapital > Utbytte på den enkelte aksjeklasse. Deretter åpner man Aksjonærregister og aksjebok > Aksjer og utbytte for å se informasjon om utbytte pr aksjonær, justere/skjevdele utbytte, beholde aksjonærlån osv.

 

Sjekk også følgende instruksjonsvideoer om emnet:

4. Hvordan registrere utbytte

5. Hvordan skjevdele utbytte

 

 

hmtoggle_arrow1 Tilbakebetaling av innbetalt kapital

 

 

hmtoggle_arrow1 Skjevdeling av utbytte

 

 

hmtoggle_arrow1 Beregne maksimalt utbytte

 

 

hmtoggle_arrow1 Skattepliktig utbytteaksjer