Kontroll av data og ofte stilte spørsmål

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigering  Aksjonærregister >

Kontroll av data og ofte stilte spørsmål

Sist oppdatert: 11.04.2024

 

 

Kontroll av data

 

hmtoggle_arrow1E-postadresse mangler for kontaktpersonen

 

 

hmtoggle_arrow1Ligningsverdi til aksjonærregisteret mangler

 

 

hmtoggle_arrow1Differanse mellom antall aksjer for selskapet og sum antall aksjer for aksjonærene/Det er avvik mellom sum antall aksjer per 31.12. i aksjonærregisteret og aksjekapitalbildet/Differanse mellom anskaffelsseskost for selskapet og sum anskaffelsseskost for aksjonærene

 

hmtoggle_arrow1Det er avvik mellom aksjekapital per 31.12.22 i næringsoppgaven og i aksjekapitalbildet

 

 

 

 

Ofte stilte spørsmål

 

 

hmtoggle_arrow1 Hvordan opprette aksjer hos en aksjonær?

 

 

hmtoggle_arrow1Hvordan endre navn på aksjeklassene?

 

 

hmtoggle_arrow1Import fra Excel o.l.

 

 

hmtoggle_arrow1Sende inn aksjonærregisteroppgave for tidligere år

 

 

hmtoggle_arrow1Sende inn aksjonærregisteroppgave for 2024

 

 

hmtoggle_arrow1Legge inn transaksjoner tilbake i tid/frem i tid

 

 

hmtoggle_arrow1Egeneide aksjer via annen aksjonær

 

 

hmtoggle_arrow1Hvordan endre aksjeklasse?

 

 

hmtoggle_arrow1Hvordan opprette aksjer hos en aksjonær?

 

 

hmtoggle_arrow1Utenlandsk aksjonær

 

 

hmtoggle_arrow1Flytte alle hendelser fra en aksjonær til en annen

 

 

 

 

 

Relevante tema

aksjekapitalendringer

aksjonærer

aksjonærlån

fisjonfusjon

kjøp og salg

nyemisjon

skattmldeksaroppg

utbytte

formuesverdi