Skatteetatens eksempler aksjonærregisteroppgave

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigering  Aksjonærregister >

Skatteetatens eksempler aksjonærregisteroppgave

 

 

Hvordan registrere skatteetatens eksempler på aksjonærregisteroppgave i Maestro Årsoppgjør:

 

icons8-down-16 Kjøp og salg

icons8-down-16 Stiftelse og sletting av aksjeselskap

icons8-down-16 Skatteinsentivordningen

icons8-down-16 Fisjon og fusjon

icons8-down-16 Kapitalendringer

icons8-down-16 Utbytte, aksjonærlån og tilbakebetaling

icons8-down-16 Familieforhold

icons8-down-16 Aksjeklasse og ISIN

 

 

 

Kjøp og salg

 

icons8-minus-26 Kjøp/salg

 

 

 

Stiftelse og sletting av aksjeselskap

 

icons8-minus-26 Stiftelse av selskap

 

 

icons8-minus-26 Stiftelse ved skattefri fisjon

 

 

icons8-minus-26 Skattefri omdannelse til aksjeselskap

 

 

icons8-minus-26 Konkurs, likvidasjon av selskap

 

 

 

Skatteinsentivordningen

 

icons8-minus-26 Inntektsfradrag ved investering i oppstartsselskap (aksjeselskap) - skatteinsentivordningen

 

 

 

Fisjon og fusjon

 

icons8-minus-26 Fisjon ved nedsettelse av pålydende med oppsplitting av selskap

 

 

icons8-minus-26 Fisjon ved innløsning av aksjer

 

 

icons8-minus-26 Fisjon ved nedsettelse av pålydende

 

 

icons8-minus-26 Fisjon-fusjon (ved innløsning av aksjer i overdragende selskap og økning av pålydende i det overtakende)

 

 

icons8-minus-26 Mor/datter-fusjon

 

 

icons8-minus-26 Ordinær opptaksfusjon

 

 

icons8-minus-26 Omvendt Mor/datter-fusjon

 

 

icons8-minus-26 Forenkelt fusjon etter asl §13 - 24 (søsterfusjon)

 

 

icons8-minus-26 Trekantfusjon, konsernfusjon med vederlag i mor med økning av pålydende

 

 

icons8-minus-26 Trekantfusjon, konsernfusjon med vederlagsaksjer i mor

 

 

icons8-minus-26 Overføring med skattemessig kontinuitet (brukes ved fisjon og fusjon)

 

 

 

Kapitalendringer

 

icons8-minus-26 Nyemisjon ved økning pålydende

 

 

icons8-minus-26 Nyemisjon ansattaksjer

 

 

icons8-minus-26 Nyemisjon ved utstedelse av nye aksjer

 

 

icons8-minus-26 Nedsettelse av aksjekapital ved reduksjon av pålydende med utbetaling til aksjonær

 

 

icons8-minus-26 Partiell likvidasjon med påfølgende nyemisjon samme dag

 

 

icons8-minus-26 Likedelt partiell likvidasjon ved sletting av aksjer

 

 

icons8-minus-26 Skjevdelt partiell likvidasjon

 

 

icons8-minus-26 Overføring av aksjekapital til annen egenkapital ved reduksjon av pålydende

 

 

icons8-minus-26 Overføring av aksjekapital til annen egenkapital (Overføring til fond, sletting av aksjer)

 

 

 

Utbytte, aksjonærlån og tilbakebetaling

 

icons8-minus-26 Utbytte

 

 

icons8-minus-26 Aksjonærlån

 

 

icons8-minus-26 Nedbetaling av aksjonærlån

 

 

icons8-minus-26 Bruk av post 22 - tilbakebetaling av tidligere innbetalt egenkapital

 

 

 

Familieforhold

 

icons8-minus-26 Gave til barns selskap

 

 

icons8-minus-26 Deling mellom ektefeller ved skilsmisse

 

 

 

Aksjeklasse og ISIN

 

icons8-minus-26 Deling av aksjeklasser

 

 

icons8-minus-26 Korrigering av ISIN