Kjøp og salg

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigering  Aksjonærregister >

Kjøp og salg

Sist oppdatert: 01.02.2024

 

 

Hjelpevideoer

clip0065

 

 

 

 

 

I dette skjermbildet registreres transaksjoner mellom aksjonærer, det vil si transaksjoner som ikke direkte vedrører selskapets kapital.

 

NB! Ved flere transaksjoner på samme dato, la det stå minst en time i mellom hver transaksjon. For eksempel hvis første transaksjon legges inn med dato 02.02.20X kl 12:00:00, burde andre transaksjon legges inn 02.02.20X kl 13:00:00.

 

2023-10-17_0937

 

 

 

hmtoggle_arrow1Kan man arve/utføre gavesalg fra privatperson til/fra et selskap?

 

 

 

Veiledningene under er hentet fra Skatteetatens eksempler på aksjonærregisteroppgaven i Maestro:

 

 

icons8-minus-26 Kjøp/salg

 

 

icons8-minus-26 Gave til barns selskap

 

 

icons8-minus-26 Deling mellom ektefeller ved skilsmisse

 

 

icons8-minus-26 Overføring med skattemessig kontinuitet (brukes ved fisjon og fusjon)

 

 

 

 

 

 

Relevante tema

aksjekapitalendringer

aksjonærer

aksjonærlån

fisjonfusjon

kontroll av dataar

nyemisjon

skattmldeksaroppg

utbytte

formuesverdi