Aksjonærer

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigering  Aksjonærregister >

Aksjonærer

Sist oppdatert: 11.04.2024

 

 

Hjelpevideoer

clip0063

clip0064

clip0065

clip0066

clip0067

clip0068

 

 

 

 

Skjermbildet utgjør sammen med Aksjekapital, eieropplysningene for selskapet, og danner grunnlaget for innlevering av aksjonærregisteroppgaven og oppgave til aksjonær(ene)

2023-10-17_1246

 

2022-12-16_1749Aksjekapital

I Aksjekapital registreres ulike kapitalendringer som for eksempel emisjon, stiftelse, fisjon/fusjon. Endringer i selskapskapitalen, registrering av utbytte og transaksjoner mellom aksjonærer legges også inn her.

 

2022-12-16_1750Aksjonærregister og aksjebok

Endringer relevant for den enkelte aksjonær, som fordeling av utbytte, tilbakebetaling av innbetalt kapital eller aksjonærlån legges inn her. Her kan man også legge inn Panteinformasjon, Indirekte eie og informasjon om ytelser til/fra selskap og eier.

 

 

 

 

Under kan du lese om:

Aksjebok og andre utskrifter

Aksjer og utbytte, Ytelser selskap/eier, Indirekte eie og identifikasjon, Selskapet melding over deltaker i NOKUS (RF-1234)

 

 

 

 

Aksjebok og andre utskrifter

Aksjebok: Gir utskrift av aksjeboken etter å ha valgt om man skal vise fødselsdato/personnummer/org.nr, informasjon om pant og hvorvidt kun aksjonærer som eier aksjer på utskriftstidspunktet skal vises.

Aksjenummeroversikt: Gir utskrift av aksjenummer etter å ha valgt tidspunkt og visningsvalg.

Utskrift av aksjonærlån og utbytte: Gir utskrift av utbytte og aksjonærlån fordelt på aksjonærene.

Utskrift av aksjetransaksjoner: Gir utskrift av transaksjonene på den respektive eier i hele eierperioden.

 

Les mer om Aksjebok og aksjenummer.

 

 

Faner:

2023-10-17_1345

 

 

 

hmtoggle_arrow1Fanen: Aksjer og utbytte

 

 

hmtoggle_arrow1Fanen: Ytelser selskap/eier

 

 

hmtoggle_arrow1Fanen: Indirekte eie og identifikasjon

 

 

hmtoggle_arrow1Fanen: Selskapet melding over deltaker i NOKUS (RF-1234)

 

 

 

 

 

 

 

 

Relevante tema

aksjebok

aksjonærlån

fisjonfusjon

kjøp og salg

kontroll av dataar

nyemisjon

skattmldeksaroppg

utbytte

formuesverdi