Indirekte eie

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigering  Aksjonærregister >

Indirekte eie

Sist oppdatert: 01.02.2024

 

 

Informasjon om indirekte eie fylles i Aksjonærregister og aksjebok > Indirekte eie og identifikasjon.

Høyreklikk i tabellen for å opprette en ny linje, fyll ut informasjon om hvem aksjonæreren indirekte eier aksjene gjennom, andel og periode.

 

Case:

Person 2 og Selskap AS er aksjonærer i Vårt selskap.

Person 1 eier alle aksjer i Selskap AS.

 

2023-10-17_1218

 

 

Alle hendelser registrert i Aksjekapital (stiftelse, emisjon osv) registreres kun på Person 2 og Selskap AS.

 

Alle tre (Person 2, Selskap AS og Person 1) opprettes som aksjonærer i Aksjonærregister og aksjebok.

Siden Person 1 eier alle aksjene i Selskap AS, må Person 1 også opprettes som en aksjonær i aksjonærregisteret og vi har opprettet en linje med indirekte eie.

Denne informajsonen vil også flyte videre til notene.

2023-10-17_0949

 

 

 

 

 

 

Relevante tema

aksjonærer

aksjonærlån

fisjonfusjon

kjøp og salg

kontroll av dataar

nyemisjon

skattmldeksaroppg

utbytte

formuesverdi