Aksjonærlån

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigering  Aksjonærregister >

Aksjonærlån

Sist oppdatert: 01.02.2024

 

 

Hjelpevideoer

clip0068

 

 

 

 

 

Veiledningene under er hentet fra Skatteetatens eksempler på aksjonærregisteroppgaven i Maestro:

 

 

icons8-minus-26 Aksjonærlån

 

 

icons8-minus-26 Nedbetaling av aksjonærlån

 

 

icons8-minus-26 Bruk av post 22 - tilbakebetaling av tidligere innbetalt egenkapital

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relevante tema

aksjonærer

fisjonfusjon

kjøp og salg

kontroll av dataar

nyemisjon

oppgave til aksjonær

skattmldeksaroppg

utbytte

formuesverdi