Notesett

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Regnskapsavslutning > Malsenter >

Notesett

Et notesett er et fast utvalg notemaler. I Maestro Årsoppgjør har vi allerede laget forslag til notesett, hvor vi leser regnskapstall og data i årsoppgjøret og foreslår noter til bruk gjennom Noteveiviseren.

 

Man kan også opprette egne notesett. Her er det den enkelte bruker som angir hvilke maler som skal være med, uten forslag fra Maestro. Denne framgangsmåten er en manuell metode. Man kan lage flere notesett, for eksempel fordelt på bransje eller selskapstype.

 

Lage egne notesett:

Gå til Regnskapsavslutning > Malsenter og trykk på Notesett i øverste menylinje for å åpne nytt vindu:

2022-10-04_1238

 

Det er ikke mulig å redigere Maestro standard-notesett direkte. For å lage et nytt notesett kan man enten ta utgangspunkt i et av Maestro standard-notesett og kopiere denne ved å trykke på Kopier, eller bygge sitt helt eget notesett fra start ved å trykke på Legg til.

Redigerbart notesett legger seg under "Mine notesett". Trykk på Rediger i øverste menylinje for å redigere denne:

2022-10-04_1240

 

Et nytt vindu åpner seg hvor man velger hvilke maler man vil bruke i de forskjellige notekategoriene:

2022-10-04_1249

 

Trykk på Lagre, og notesettet er klart til bruk. Notesettet vil nå dukke opp under "Mine notesett" i Noteveiviseren i Offentlig regnskap:

2022-10-04_1304