Splitt/Spleis

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigering  Aksjonærregister >

Splitt/Spleis

Sist oppdatert: 01.02.2024

 

 

hmtoggle_arrow1Hvordan registrere "Splitt" av aksjer

 

 

hmtoggle_arrow1Hvordan registrere "Spleis" av aksjer

 

 

 

 

 

Relevante tema

aksjonærer

aksjonærlån

fisjonfusjon

kjøp og salg

kontroll av dataar

nyemisjon

skattmldeksaroppg

utbytte

formuesverdi