Hurtigtaster

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigering  Fil >

Hurtigtaster

Sist oppdatert: 23.11.2023

 

Vi har følgende hurtigtaster i Maestro Årsoppgjør:

 

F1

Oppdatering av skjermbilder der det er oppdateringsknapp.

F3

Kopier-funksjon. Om man står i åpningsbildet så dupliserer man det som er markert

F4

Søk. Søker i kontoplan/saldobalansen.

F5

Opprett. Oppretter nye datasett, skjemaer eller deltakere inne i programmet.

F6

Slett. Sletter datasett i klientlisten, eller skjemaer og deltakere i programmet.

F10

Forhåndsvisning av utskrift i skjermbildet man står på.

F11

Søkefunksjon i hele Maestro. En snarveismeny der man søker på alle skjermbilder eller skjemaer i programmet. Man kan skrive inn tekst eller søke på RF-nummer.

Ctrl + Tab

Dersom man har flere vinduer åpent samtidig så kan man ved å bruke funksjonen bla mellom de ulike bildene.

Ctrl + F4

Lukker aktivt bilde.

Ctrl + X

Klipp ut tekst.

Ctrl + C

Kopier tekst.

Ctrl + V

Lim inn tekst.

Ctrl + I

Sette inn hentefelt.

Ctrl + Shift + P

Utskrift, alle notene samlet.

Shit + Ctrl + F10

Snarvei til utskrift av offentlig regnskap.

Shift + F1

Oppslag. I alle felter som har oppslagsverdier, som for eksempel kommunenummer.

Space

Huker av avkryssingsfelt når markøren står i feltet.

Alt + alfanumerisk tast

I enkelte menyer vil visse tall og bokstaver være underskrevet, da kan nevnte tast i kombinasjon med Alt-tasten brukes som snarvei.

Alt + piltaster

Trykker man Alt-tasten en gang kan man bevege seg i menyene med piltastene.