Kontroll av data

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Rapportering og Altinn >

Kontroll av data

Kontroll av data er en siste sjekk før innsending om konsistens mellom saldobalanse, offentlig regnskap, fastsettingspapirer og systembruken i Maestro Årsoppgjør.

 

Kontroll av data er et viktig verktøy for den som utarbeider årsoppgjøret. Men vær obs på at selv om Maestro Årsoppgjør kan fange opp mange forhold man burde se nærmere på og kontrollere/rette opp, vil vi aldri kunne erstatte din rolle som fagperson.

 

Det er du som kjenner tallene og kjenner klienten, og det er bare du som har evne til å vite de faktiske forhold.

 

 

Filter: Her finner man flere filtreringsmuligheter for visning av kontrollmeldingene.

 

Utskrift: Gir en utskrift av alle kontrollmeldinger.

 

Eksport: Eksporter alle kontrollmeldinger til Excel.

 

Hjelp: Åpner hjelpesidene i Maestro Årsoppgjør.

 

Denne funksjonen utfører logiske tester for å sjekke at det er konsistens i systemet mellom regnskap og ligningspapirer både med tanke på påkrevd informasjon, klassifisering av poster og andre formelle feil. Ved å trykke på «Kontroll av data» vil man få en oversikt over eventuelle påpekninger fra systemet. Kontrollpunktene som fremkommer er klassifisert etter 3 farger:

 

Blå: Indikerer laveste nivå, dvs kontrollen har funnet en opplysning du burde sjekke om er korrekt. Det kan for eksempel være en differanse mellom bokført og beregnet utsatt skatt eller at en note ikke er koblet til en regnskapslinje i offentlig regnskapet. Bak hvert kontrollpunkt har man knappen «Gå til» og ved å trykke her blir man guidet til skjermbildet kontrollpunktet relaterer seg til.

 

Gul: Indikerer nest høyeste nivå, dvs kontrollen har funnet en opplysning du må sjekke og at manglende retting kan gjøre at forsendelsen ikke vil kunne bli gjennomført. Det kan for eksempel være at det mangler ligningsverdi til aksjonærregisteret eller at sum eiendeler for i år ikke er lik sum gjeld og egenkapital. Bak hvert kontrollpunkt har man knappen «Gå til» og ved å trykke her blir man guidet til skjermbildet kontrollpunktet relaterer seg til.

 

Rød: Indikerer høyeste nivå, dvs kontrollen har funnet en opplysning som må rettes før innsending kan skje eller som mest sannsynlig vil gi avvist forsendelse hos Altinn. Det kan for eksempel være at kontaktperson ikke er oppgitt eller at årsresultatet ikke er disponert. Bak hvert kontrollpunkt har man knappen «Gå til» og ved å trykke her blir man guidet til skjermbildet kontrollpunktet relaterer seg til.

 

 

NB! En kontrollmelding er ikke nødvendigvis en feilmelding. En kontrollmelding kan indikere at noe er feil i årsoppgjøret, men like så ofte skjer det at kontrollmeldingen gjelder forhold man allerede er klar over, men som allikevel ikke skal "rettes opp" på noen måte. Da kan det være lurt å legge igjen en kommentar helt til høyre i skjermbildet:

2022-10-04_1554