Variabler

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Regnskapsavslutning >

Variabler

Variabler kan brukes i f.eks kontantstrømanalyse eller noter. Det vil være en måte å legge inn tall i programmet som ikke ellers er  å finne andre steder i programmet (saldobalanse, driftsmiddelregister, verdipapirregister RF-skjema osv), og ved årsskifte vil Maestro automatisk overføre tall til fjorårskolonner.

 

 

Opprett: Oppretter ny variabel.

 

Slett: Trykk Slett for å slette markert variabel. Trykk på pilen under Slett-knappen for å få opp valg om Slett alle.

 

Oppdater: Oppdaterer beregninger etter inntasting i skjermbildet.

 

Utskrift: Gir en oversiktsutskrift av alle variabler.

 

Import: Importer variabler fra annet Maestro Årsoppgjør-datasett eller Excel.

 

Eksport: Eksporter alle variabler til Excel.

 

Hjelp: Åpner hjelpesidene i Maestro Årsoppgjør.

 

 

Oppbygging

 

Alle felter er manuelle. Trykk på Opprett-knappen for å opprette en ny variabel. Man kan endre tekst i alle kolonner unntatt kolonnen "Benyttes av noter".

Når man oppretter en ny variabel vil denne automatisk legge seg i gruppen Standard, men man kan redigere gruppenavnet, og med det lage nye grupper. Man kan også endre navn i kolonnen "Navn".

Ønsket beløp fylles i kolonnene med tilhørende riktig år. Man kan legge inn negative (- fortegn) og positive beløp

2022-09-23_1329

Ved årsskifte på datasettet vil Maestro beholde utfylte beløp i sine respektive års-kolonner. Dvs alle beløp "flyttes" ett hak mot høyre.

 

Anleggsnote

Denne er laget for de som ikke benytter anleggsregisteret, men ønsker å ha en rask og effektiv måte å legge inn noteinformasjonen. Noten er bygd opp slik at verdier som beregnes per 31.12 dvs anskaffelseskost og bokført verdi ved årsskifte blir overført til 1.1 verdier ved årsskifte.

 

Denne beregningen og flytting av informasjon reduserer hvor mye informasjon som legges inn manuelt. Man må legge inn tilganger og avganger, men UB-verdiene blir beregnet og overført til påfølgende års årsoppgjør. Dette er en liten besparelse på et datasett, men har man mange vil man kunne spare vesentlig med tid.

 

I Offentlig regnskap, legg til notemalen "Anleggsnote med variabler". Trykk med musepekeren i et av hentefeltene for å få frem fanen Tekstfelt, trykk på knappen "Opprett Variabler" i øverste menylinje:

2022-09-23_1339

 

Da vil linjer automatisk opprettes i Variabler:

2022-10-04_0841