Variabler

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigering  Årsregnskap >

Variabler

Sist oppdatert: 01.02.2024

 

 

Variabler kan brukes i rapportene i Rapportgeneratoren, samt i Noter og andre dokumenter. Det vil være en måte å legge inn tall i programmet som ikke ellers er å finne andre steder i programmet, for eksempel detaljer om inn- og utbetalinger, detaljer om leverandørgjeld eller kundefordringer, medlemsantall i en organisasjon eller andre tallstørrelser. Ved årsskifte blir også disse tallene årsrullert i programmet. 

 

Til forskjell fra Variabler, kan man i Malvariabler også bruke formler.

 

 

 

 

Under kan du lese om:

 

Oppbygging

Import og eksport

Anleggsnote

 

 

 

 

Oppbygging

Ønsket beløp fylles i kolonnene med tilhørende riktig år. Man kan legge inn negative (- fortegn) og positive beløp

2022-09-23_1329

Ved årsskifte på datasettet vil Maestro beholde utfylte beløp i sine respektive års-kolonner. Dvs alle beløp "flyttes" mot høyre.

 

 

 

hmtoggle_arrow1Eksempel - Note med medlemstall

 

 

 

 

 

Import og eksport

For å lette utfyllingen i skjermbildet kan det være en ide bruke importfunksjonen for å få på plass de tallene man ønsker.

Tips! Opprett en linje først (ikke nødvendig å fylle tall eller endre navn), og hent ut en eksportfil ved å trykke på Eksport i øverste menylinje.

Denne filen kan da brukes som en mal for en eventuel import. Trykk på Import i øverste menylinje og følg veiviseren som åpnes i et nytt vindu.

 

 

 

 

 

Anleggsnote

Noten er laget for de som ikke benytter anleggsmiddelregisteret i Maestro, og som allikevel ønsker en rask og effektiv måte for å legge inn noteinformasjonen. Noten er bygd opp slik at verdier som beregnes per 31.12, dvs anskaffelseskost og bokført verdi, blir overført til 1.1 verdier ved årsskifte. 

 

Beregningene og flyttingen av tallverdiene reduserer hvor mye informasjon som ellers måtte blitt lagt inn manuelt. Man fyller inn tilganger og avganger, mens UB-verdiene blir beregnet og overført til neste års årsoppgjør. Dette utgjør kanskje bare en liten besparelse på en klient, men har man mange klienter vil man kunne spare vesentlig med tid. 

 

 

hmtoggle_arrow1Hvordan bruke variabelen Anleggsnote

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relevante tema

Fellesmaler1

kontrollogvaloffreg

mellombalanse

noteredigering

offentligregnskap

noterekkefolge

rapportredigering

signeringoginnsendingoffreg

stilogsprak