Malvariabler

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Regnskapsavslutning > Malsenter >

Malvariabler

Malvariabler opprettes i Malsenter, og kan brukes i noter og notemaler. Det vil være en måte å legge inn tall i programmet som ikke ellers er  å finne andre steder i programmet (saldobalanse, driftsmiddelregister, verdipapirregister RF-skjema osv), og ved årsskifte vil Maestro automatisk overføre tall til fjorårskolonner.

Til forskjell fra Variabler, kan man i Malvariabler også bruke formler.

 

Malvariabler er tilgjengelig under Andre funksjoner i Malsenteret.

 

 

Legg til: Oppretter ny variabel.

 

Slett: Trykk Slett for å slette markert variabel. Trykk på pilen under Slett-knappen for å få opp valg om Slett alle.

 

Formel: Legg til formel med årsskifteverdi eller formel.

 

Oppdater variablene i alle maler: Oppdaterer beregninger etter inntasting i skjermbildet.

 

Redigere: Rediger formel i valgte malvariabel.

 

Hjelp: Åpner hjelpesidene i Maestro Årsoppgjør.

 

Oppbygging

Trykk på Legg til-knappen for å opprette en ny malvariabel. Man kan endre tekst i kolonnene Gruppe og Navn.

Som standard i alle datasett ligger malvariabel for Anleggsnote.

 

Når man oppretter en ny variabel vil denne automatisk legge seg i gruppen Standard, men man kan redigere gruppenavnet, og med det lage nye grupper. Man kan også endre navn i kolonnen "Navn":

2022-10-13_1236

 

Marker malvariabel, og trykk på Formel i øverste menylinje for å legge til formel med årsskifteverdi eller beregning:

2022-10-13_1244

 

Da åpner det seg et nytt vindu hvor man fyller inn ønsket formel:

2022-10-13_1247