Steg for steg: Nye skattemeldingen (2022)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigering  Skattemelding og næringsspesifikasjon > 2023 Nye skattemelding for personlig næringsdrivende >

Steg for steg: Nye skattemeldingen (2022)

Sist oppdatert: 07.12.2023

 

 

Her jobber vi for tiden med å få på plass enda mer nyttig informasjon.

Takk for tålmodigheten!

2023-12-07_1417

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne veiledningen er ment for å vise hvordan skattemeldingen for en personlig næringsdrivende som har Regnskapsplikttype 1 (tidligere RF-1175 Næringsoppgave 1) kan sendes inn til Skatteetaten via fagsystemet Maestro Årsoppgjør. Det er ikke en opplæring i regnskapsfaglig eller skattefaglig behandling og vurdering av årsoppgjøret.

 

Veiledningen vil ta for seg enkeltpersonsforetak med relativt enkle forhold. Send gjerne en e-post til support@maestro.no eller ring på 02575 ved spørsmål som ikke er omfattet av veiledningen. Maestros support kan ikke svare på regnskaps- eller skattefaglige spørsmål.

 

 

 

 

Overordnet prosess

Hovedtrekkene i årsoppgjør for et ENK er delt opp i to:

Næringsdelen:

oVelg selskapsformen ENK, og fyll ut relevant informasjon i Klientopplysninger som organisasjonsnummer, fødselsnummer, valg av næringsoppgave og type hovednæring.

oHent inn selskapets saldobalanse med skattemessige tall. Dette kan kreve en omarbeidelse av saldobalansen fra regnskapssystemet før import til Maestro

oUtfør årsoppgjørsvurderinger og disponeringer.

 

Privat-delen:

oLast ned den preutfylte skattemeldingen fra altinn, fra arkfanen Skatt > Skattemelding ved å trykke på knappen «Hent fra Skatteetaten».

 

 

 

 

Anbefalt arbeidsgang:

 

I vårt case skal vi utarbeide og sende inn skattemeldingen for Berits Butikkdrift ENK.

 

 

Næringsdelen:

 

hmtoggle_arrow11. Klientopplysninger

 

 

hmtoggle_arrow12. Saldobalanse

 

 

hmtoggle_arrow13. Årsoppgjørsvurderinger

 

 

hmtoggle_arrow14. Årsdisponering

 

 

hmtoggle_arrow15. Næringsspesifikasjon

 

 

hmtoggle_arrow16. Personinntekt RF-1224

 

 

Privat del

 

Dette er del 2 i prosessen for utfylling av skattemeldingen for en personlig næringsdrivende. De fleste er godt kjent med utfylling av næringsdelen som er beskrevet over, og det er ikke store endringer der i år. Det er derimot gjort en god del endringer i utfylling og innsendelse av skattemeldingen, dette tar vi for oss under:

 

hmtoggle_arrow11. Hente preutfylte skattemelding

 

hmtoggle_arrow12. Endre poster og legge til nye poster

 

hmtoggle_arrow13. Overføring fra næring til skattemeldingen

 

hmtoggle_arrow14. Beregn/validering

 

hmtoggle_arrow15. Skatteberegning

 

hmtoggle_arrow16. Sende inn

 

hmtoggle_arrow17. Sende inn på nytt