Motorkjøretøy

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigering  Skattemelding og næringsspesifikasjon > Andre tema >

Motorkjøretøy

Sist oppdatert: 11.02.2024

 

 

I tema Motorkjøretøy har vi samlet det som tidligere tilsvarte RF-1125 Bilskjema og RF-1223 Drosje- og godstransportnæring. Her er det gjort store forenklinger i nye skattemeldingen, og det er færre poster å fylle ut.

 

Upersonlig selskap som bruker nye skattemeldingen skal ikke levere opplysninger om bil i næring tilsvarende forhold i skjema RF-1125 Bilskjema (krav om fradrag for egne og leasede biler). Upersonlig selskap som bruker nye skattemeldingen trenger kun sende inn opplysninger om kjøretøy tilsvarende forhold i skjema RF-1223 Drosje- og godstransportnæring.

 

Oppretter man et kjøretøy her som ikke er brukt i drosje- eller godstransport sendes det ikke inn opplysninger om kjøretøyet. Ved konvertering fra gammel til ny skattemelding opprettes kjøretøy fra skjema RF-1125 automatisk. Disse kan slettes hvis ønskelig.

 

 

hmtoggle_arrow1 Vis meg hvordan jeg åpner Motorkjøretøy

 

 

 

 

 

Til venstre i skjermbildet vil man se en oversikt over alle opprettede kjøretøy. Ved å trykke på et av kjøretøyene får man mulighet til å fylle ut nødvendig informasjon.

 

 

Upersonlig selskap

Upersonlig selskap som bruker nye skattemeldingen trenger kun sende inn opplysninger om kjøretøy tilsvarende forhold i skjema RF-1223 Drosje- og godstransportnæring.

Legg merke til at det er færre poster å fylle ut grunnet forenklinger i nye skattemeldingen.

 

Ved konvertering fra gammel til ny skattemelding opprettes kjøretøy fra skjema RF-1125 automatisk. Disse kan slettes hvis ønskelig.

 

 

2023-03-06_1422

Drosjetransport:

Fyller opplysninger om registreringsnummer, bransje (Drosjetransport), løyvenummer og tilleggsopplysninger for drosje (tilknyttet sentral, takstametertype, antall liter drivstoff og inntekter).

 

 

2023-03-06_1423

Godstransport:

Fyller opplysninger om registreringsnummer, bransje (Godstransport) og løyvenummer.

 

 

 

 

 

Personlige selskap

 

 

2023-03-06_1440

Ikke transportbransje:

Her fyller man ut opplysninger om kjøretøy tilsvarende forhold i skjema RF-1125 Bilskjema.

Legg merke til at det er færre poster å fylle ut grunnet forenklinger i nye skattemeldingen.

 

Feltene Bilkostnader kan fylles med beløp manuelt, eller hente fra konti i saldobalansen. For å hente verdier fra saldobalansen, trykk på de tre prikkene i kolonnen Konto. Da åpner Kontovalg seg i et nytt vindu. Det kan knyttes flere kontier opp mot samme post.

 

Feltene Tilbakeføring for privat bruk gjelder det enkelte kjøretøy.

Legg merke til at det kun er varebil klasse 2, lett lastebil, tung lastebil og buss med plass til over 15 passasjerer som har anledning til å beregne tilbakeføring etter faktisk bruk.

For å postere tilbakeføringsbeløpet automatisk, husk å fylle konti debet og kredit (D2057/K7099 i standard kontoplanmal) og sette hake at beløpet skal posteres.

 

 

 

2023-03-06_1422

Drosjetransport:

Fyller opplysninger om registreringsnummer, bransje (Drosjetransport), løyvenummer, listepris, årsmodell, biltype, kilometer og tilleggsopplysninger for drosje (tilknyttet sentral, takstametertype, antall liter drivstoff og inntekter).

 

Feltene Tilbakeføring for privat bruk gjelder det enkelte kjøretøy.

Legg merke til at det kun er varebil klasse 2, lett lastebil, tung lastebil og buss med plass til over 15 passasjerer som har anledning til å beregne tilbakeføring etter faktisk bruk.

For å postere tilbakeføringsbeløpet automatisk, husk å fylle konti debet og kredit (D2057/K7099 i standard kontoplanmal) og sette hake at beløpet skal posteres.

 

 

skd-fargestrek-over

skatteetaten-logo

Les mer om Drosje på skatteetatens temaside.

skd-fargestrek-over

 

 

 

2023-03-06_1423

Godstransport:

Fyller opplysninger om registreringsnummer, bransje (Godstransport), løyvenummer, listepris, årsmodell, biltype og kilometer.

 

Feltene Tilbakeføring for privat bruk gjelder det enkelte kjøretøy.

Legg merke til at det kun er varebil klasse 2, lett lastebil, tung lastebil og buss med plass til over 15 passasjerer som har anledning til å beregne tilbakeføring etter faktisk bruk.

For å postere tilbakeføringsbeløpet automatisk, husk å fylle konti debet og kredit (D2057/K7099 i standard kontoplanmal) og sette hake at beløpet skal posteres.