2023 Nye skattemelding for personlig næringsdrivende

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigering  Skattemelding og næringsspesifikasjon >

2023 Nye skattemelding for personlig næringsdrivende

Sist oppdatert: 03.04.2024

 

 

 

skd-fargestrek-over

skatteetaten-logo

Skatteetaten utarbeider en ny veileder til skattemeldingen. Her finner man en oversikt over innholdet og strukturen i den nye skattemeldingen, selskapsmeldingen og næringsspesifikasjonen.

skd-fargestrek-over

 

 

 

 

Nyttige lenker:

 

Skattemelding for næringsdrivende

 

Ny skattemelding for næringsdrivende

 

Skattemelding for enkeltpersonforetak

 

Poster, felter og temaer i ny skattemelding for næringsdrivende

 

Fra poster til tema i den nye skattemeldingen (RF-1030)

Skatteetatens instruksjonsvideoer:

 

Filmer med tips om skattemelding og skatteoppgjør

 

Filmer med tips om skattemelding for næringsdrivende

 

 

 

 

 

 

 

Se også vår video fra Brukerkonferanse 7.mars 2022 Sirius i Maestro for en kjapp gjennomgang av de nye skjermbildene, eller Steg for steg: Nye skattemeldingen for en kjapp veiledning av anbefalt arbeidsgang.

 

 

 

 

 

Viktig om ny skattemelding

 

Hente skattemelding på nytt

Dersom man laster ned skattemelding på nytt slettes det som ikke allerede er innsendt.

 

Redigere på innsendt skattemelding

Dersom man ønsker å gjøre endringer etter at man har sendt inn skattemeldingen må man laste ned en ny versjon av skattemeldingen først.

 

Ny skattemelding er versjonsbasert

Skatteetaten opererer nå med versjoner av skattemeldingen. Det betyr at dersom man sender inn en versjon av skattemeldingen, og trenger å gjøre endringer på denne, så må man laste ned sist innsendte skattemelding før man kan fortsette å jobbe (Dette gjøres ved å trykke «Hent fra Skatteetaten» i skjermbildet Skattemelding).  

 

Får man feilmeldingen "Skattemeldingen er ikke basert på gjeldende" så betyr det at man sitter med en gammel versjon av skattemeldingen, og at man må laste ned skattemeldingen på nytt før man kan fortsette.

 

 

 

 

 

Hvordan komme i gang

 

 

hmtoggle_arrow1Laste ned og åpne ny skattemelding

 

 

hmtoggle_arrow1Pålogging/ID-porten

 

 

hmtoggle_arrow1Roller i Altinn

 

 

Redigere ny skattemelding

Etter at den forhåndsutfylte skattemeldingen er hentet fra Skatteetaten kan man åpne, og redigere skattemeldingen.

 

I skattemeldingen finnes det tre valg i venstremenyen: Skattemelding, Skatteberegning og Ny post.

 

hmtoggle_arrow1Skattemelding

 

 

hmtoggle_arrow1Skatteberegning

 

 

hmtoggle_arrow1Ny post

 

 

hmtoggle_arrow1Forhåndsutfylte poster

 

 

 

 

Beregn

Beregn og/eller valider er en prosess der Skatteetaten tar imot og behandler dataene som blir sendt inn. Skatteetaten foretar en rekke kontroller og beregninger for å sjekke at dataene som sendes inn er korrekt utfylt.

 

Valideringen skal sørge for at det er lettere å sende inn korrekt skattemelding første gang fordi det unngås avvik mellom innsendte verdier og Skatteetaten beregnede verdier.

 

hmtoggle_arrow1Beregn i skattemeldingen

 

 

hmtoggle_arrow1Valider i Maestro Årsoppgjør

 

 

hmtoggle_arrow1Obligatoriske felter

 

 

 

 

Vedlegg

Vedlegg kan legges til i Maestro Årsoppgjør under «Vedlegg til forsendelser». Du finner denne funksjonaliteten under fanen Rapportering og Altinn.

 

 

 

 

Næringsspesifikasjon

Næringsoppgave og tilhørende vedleggsskjema erstattes og samles i ny næringsspesifikasjon.

 

Målet med næringsspesifikasjonen er å samle data som naturlig hører sammen, og å gjenbruke informasjon slik at man ikke skal trenge å sende inn den samme informasjonen flere ganger. Næringsspesifikasjonen har derfor en litt annerledes struktur.

I Maestro årsoppgjør vil den delen som omhandler næring i all hovedsak se ut som tidligere. Informasjonen sorteres og fylles deretter automatisk ut i den nye strukturen.

 

 

hmtoggle_arrow1Overføringer fra Næring til Skattemeldingen

 

 

hmtoggle_arrow1Utskrifter

 

hmtoggle_arrow1Sende inn skattemelding

 

 

hmtoggle_arrow1Sende inn

 

 

hmtoggle_arrow1Hente status

 

 

hmtoggle_arrow1Lesemodus

 

 

 

Datahåndtering og lagring

Ny skattemelding er laget som en nettløsning.

Dataene er kun midlertidige tilgjengelige i nettleseren så lenge det er en aktiv økt i Maestro Årsoppgjør.