RF-1028 Skattemelding

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigering  Utgått >

RF-1028 Skattemelding

 

NB! Dette skjema er utgått for ligningsåret 2023.

 

 

Skattemeldingen i Maestro vil i hovedsak hente opplysninger fra andre steder i programmet.

Trykk her for å se Ofte stilte spørsmål angående skattemeldingen.

 

 

Oppdater: Oppdaterer beregninger etter inntasting i skjermbildet.

 

Utskrift: Det er mulig å skrive ut utfylt skjema ved å trykke på Utskrift. Trykker man på pilen under utskrift-symbolet får man valg om utskrift av utfylt RF-skjema, utskrift av sammenligning av årets og fjorårets tall og utskrift av fremføringstabeller.

 

Andre funksjoner: Gir deg mulighet til å nullstille skjema og lage et eget tekstdokument. Se emnet Tekstredigering for beskrivelse av redigering av tekstdokumentet.

 

Hjelp: Åpner hjelpesidene i Maestro Årsoppgjør.

 

Dib-knappen: Ved å trykke på denne knappen vil de som abonnerer på DIB komme direkte inn på deres oppslag.

 

Rettledning: Ved å trykke på denne knappen får du direkte tilgang til Rettledning til RF-1028 Skattemelding for formues- og inntektsskatt – aksjeselskaper mv.  utarbeidet av Skatteetaten.

 

Oppbygging

Menykolonnen til venstre er delt opp i tre områder:

Opplysninger - tilsvarer side 1 i skattemeldingen

Generelt - tilsvarer side 2-5 i skattemeldingen

Annet - tilsvarer evt spesifikasjoner av poster i skattemeldingen som det ikke var plass til å fylle ut i skjema

 

Opplysninger

Opplysninger er delt opp i følgende underoverskrifter:

• Diverse opplysninger

• Selskapsendringer

• Aksjonæropplysninger

• Transaksjoner og mellomværender

Offentlig støtte

 

Opplysningene som skal inn i disse skjermbildene har noe manuell input, men hentes i stor grad fra informasjon og vurderinger som er gjort i Klientopplysningsbildet.

 

Generelt

Generelt er delt opp i

Resultat

Formue

 

Resultat viser beregning av skattemessig inntekt i post 260 etter justeringer blant annet for anvendt underskudd til framføring, avgitt/mottatt konsernbidrag og begrensninger i rentefradrag mellom nærstående. I tillegg har man særskilte poster for rederibeskatning samt oversikter over fremførbart underskudd og årets og fremførbart kredittfradrag og ubenyttet naturressurskatt fra vannkraft.

 

Tallene hentes inn fra andre skjemaer der beregningene er utført, men det er også mulig å justere mange av disse tallene ved å benytte justeringsfeltene. Man ser hvor tallene er hentet fra ved å holde musepekeren over de blå feltene. Et hint vil da fremkomme om hvor tallet eller beregningen er hentet fra.

 

Formue viser formuesberegningen for selskapet. Først spesifikasjon av boliger og boenheter i boligselskap/borettslag. Tallene hentes inn fra andre skjemaer der beregningene er utført, men det er også mulig å justere mange av disse tallene ved å benytte justeringsfeltene. Man ser hvor tallene er hentet fra ved å holde musepekeren over de blå feltene. Et hint vil da fremkomme om hvor tallet eller beregningen er hentet fra.

 

Annet

Eventuelle spesifikasjoner vil bli lagt som side 6 og høyere.