Tips til Deltakerregister

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigering  Skattemelding og næringsspesifikasjon > Selskapsmelding >

Tips til Deltakerregister

Sist oppdatert: 12.06.2024

 

 

 

 

hmtoggle_arrow1 Hvordan registrere avvikling av deltakerselskap

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre aktuelle temaer

 

Selskapsmelding

 

Deltakerregister

 

Innskudd og uttak

 

Kjøp og salg av andeler

 

Registrering av arbeidsgodtgjørelse

 

Skattefri inntekt

 

Innsending og validering