Generelt om Innsending

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigering  Skattemelding og næringsspesifikasjon >

Generelt om Innsending

Sist oppdatert: 12.04.2024

 

 

Med ny skattemelding går man over til pålogging via ID-porten/MinID.

Det vil si at det ikke er mulig å benytte pålogging via fagsystem-ID slik man har gjort tidligere.

Man trenger korrekt rolle i Altinn på klienten man skal hente ned utkast/forhåndsutfylte data for, sende inn eller signere for.

 

 

Innsending av skattemeldingen gjøres i fanen Rapportering og Altinn, fra skjermbildet Innsending av skattemelding.

 

hmtoggle_arrow1 Vis meg hvordan jeg åpner Innsending av skattemelding

 

 

hmtoggle_arrow1Pålogging/ID-porten

 

 

hmtoggle_arrow1Roller i Altinn

 

 

hmtoggle_arrow1Hvordan se status og signere skattemelding (inkl revisorsignatur) for alle klienter samtidig

 

 

 

Andre aktuelle artikler

 

Steg-for-steg innsending av Skattemelding

 

Skattemeldingskontroll og valideringstjenesten

 

Vedlegg til nye skattemeldingen

 

Revisorsignatur

 

Redigerer en innsendt skattemelding (Kun for ENK/PERS)

 

Forhåndsfastsetting