Søknad om utsettelse

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigering  Tredjepartsopplysninger >

Søknad om utsettelse

Sist oppdatert: 01.02.2024

 

 

Hjelpevideoer

clip0078

 

Regnskapsførere og revisorer kan søke om utsettelse for levering av skattemelding på vegne av klienter. Skjema RF-1113 kan også sendes inn til Altinn fra Maestro Årsoppgjør.

 

Det er kun anledning til å søke om utsatt frist for levering av skattemelding for 999 klienter per innsending. Har du flere klienter det skal søkes utsatt frist for, må du opprette nye skjemaer.

 

 

 

 

NB! Tabellen kan fylles manuelt, men vi anbefaler å bruke import-funksjonen ved mange klienter. Da kan man importere via Excel.

 

1. Når man sender inn utsettelse må man ha et eget datasett/klient for sitt eget firma, slik at oppgaven sendes inn fra firmaets (revisjons eller regnskapsbyrået som søker på vegne av sine klienter) organisasjonsnummer.

 

2. Øverst fyller man antall klienter totalt. Normalt har man kun anledning til å søke om utsettelse for inntil 10 prosent av klientmassen.

 

Trykk på den grønne pluss-knappen for å opprette nye linjer. I tabellen fylles Org.nr og Navn eller Fødselsnummer og Navn.

For personlig næringsdrivende/ENK fyller man Fødselsnummer.

2023-05-24_1305

 

 

Innsending gjøres ved å opprette en ny forsendelse i Innlevering til Altinn:

2023-05-24_1310