Avstemming av skatteskjema

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigering  Rapportering og avstemming >

Avstemming av skatteskjema

Sist oppdatert: 18.03.2024

 

Kontrollene kan fjernes fra skattemeldingskontroll ved å sette valideringsnivå Informasjon.

 

hmtoggle_arrow1Vis meg hvordan jeg gjør dette

 

 

 

 

Avstemmingene er interne i Maestro, og blir ikke delt med Skatteetaten/Altinn ved innsendelse av ligningspapirer og årsregnskap. Dersom man har avstemminger med differanse, og derfor rødt kryss ved avstemmingen til venstre i skjermbildet, vil ikke dette stoppe innsendelse på noen som helst måte.

 

Avstemmingene kan hjelpe deg som regnskapsfører/revisor ved å gi en pekepinn til forhold i årsoppgjøret som man burde titte nærmere på, men om alle avstemmingene viser grønne haker/ingen differanser, er ikke dette et bevis på at alt er korrekt i årsoppgjøret.

 

 

 

Det å avdekke differanser i avstemmingen er regnskaps- og skattefaglig hjelp, og vanligvis ikke noe som går innunder vanlig brukerstøtte av systemet. Avstemmingen er din kontroll på at verdiene stemmer og at de skattemessige og regnskapsmessige verdiene henger korrekt sammen. Det er du som jobber med dataene og kjenner verdiene og det er du som kjenner forskjellene mellom de regnskapsmessige og skattemessige verdiene.

 

Hjelp til å finne ut av differanser i avstemmingene er derfor ikke omfattet av brukerstøtteavtalen. Vi anbefaler at dere ser på dette med selskapets revisor, alternativt kan vi se på det som en konsulenttjeneste når vi har kapasitet til det. Avklar mulighetene for bistand med våre medarbeidere på brukerstøtte.

 

 

 

 

 

 

hmtoggle_arrow1Formueavstemming

 

 

hmtoggle_arrow1Avstemming av skattemessig resultat

 

 

hmtoggle_arrow1Avstemming av driftsmidler

 

 

hmtoggle_arrow1Avstemming av skattekostnad

 

 

hmtoggle_arrow1Avstemming av resultatført skatt

 

 

hmtoggle_arrow1Avstemming av utsatt skatt

 

 

hmtoggle_arrow1Avstemming av betalbar skatt i balansen