OSS - Ny skattemelding for næringsdrivende

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Skatt > Nye skattemelding for personlig næringsdrivende, lønnstakere og pensjonister >

OSS - Ny skattemelding for næringsdrivende

 

 

Generelle spørsmål

 

hmtoggle_arrow1 Hvordan laster jeg ned preutfylt skattemelding?

 

hmtoggle_arrow1 Vil endringer i skattemeldingen som blir gjort på skatteetaten.no bli lastet ned?

 

hmtoggle_arrow1 Hvordan kan jeg endre på en post i skattemeldingen?

 

hmtoggle_arrow1 Kan jeg endre i skattemeldingen på skatteetaten.no etter at skattemeldingen er blitt sendt inn?

 

hmtoggle_arrow1 Hvor finner jeg skatteberegningen?

 

hmtoggle_arrow1 Hvorfor har jeg røde referanser i saldobalansen?

 

hmtoggle_arrow1 Hvilke skjema utgår når man bruker den nye skattemeldingen?

 

hmtoggle_arrow1 Må jeg fylle ut skjema RF-1022 Lønns- og pensjonskostander?

 

hmtoggle_arrow1 Hvorfor får jeg ikke åpnet RF-1177?

 

hmtoggle_arrow1 Hvordan sende inn for et ENK uten aktivitet/inntekt?

 

 

hmtoggle_arrow1 Inntekt og formue i utlandet

 

hmtoggle_arrow1 Flere næringer/enkeltpersonforetak

 

 

Spørsmål om spesifikke poster

 

Bolig og eiendom

 

 

hmtoggle_arrow1 Hvordan legge til en bolig?

 

hmtoggle_arrow1 Hvordan fyller man ut opplysninger om utleid næringseiendom?

 

hmtoggle_arrow1 Hvordan fylle inn opplysninger om utenlandsk eiendom?

 

hmtoggle_arrow1 Hvordan fyller man inn utleid bolig eller fritidseiendom?

 

hmtoggle_arrow1 Hvordan fyller man inn formue av næringseiendom?

 

hmtoggle_arrow1 Hvordan endre formuesverdi på forhåndsutfylt eiendom Selveid bolig?

 

 

 

Næring

 

hmtoggle_arrow1 Fagforeningskontingent

 

hmtoggle_arrow1 Hvordan fyller man inn fradrag for tilleggstrygd for selvstendig næringsdrivende (tidl post 3.2.18)?

 

hmtoggle_arrow1 Hvordan fyller man inn fradragsberettiget premie til syke- og ulykkesforsikring (tidl post 3.2.2)?

 

hmtoggle_arrow1 Hvordan fyller man inn opplysninger om fiske?

 

hmtoggle_arrow1 Hvordan fyller man inn opplysninger og skip og fartøy?

 

hmtoggle_arrow1 Hvordan fyller man inn opplysninger om reindrift?

 

hmtoggle_arrow1 Hvordan fylle inn opplysninger om formue og inntekt fra deltakerlignet selskap?

 

hmtoggle_arrow1 Hva gjør man dersom næringsbil følger med i næringsspesifikasjon og skattemeldingen?

 

hmtoggle_arrow1 Hvordan sende inn gevinst- og tapskonto fra tidligere virksomhet (for personlig skattyter)?

 

 

Annet

 

hmtoggle_arrow1 Pensjon mottatt fra utlandet og kreditfradrag

 

hmtoggle_arrow1 Hvordan fyller man inn opplysninger om foreldrefradrag?

 

 

 

Se også

Nye skattemelding for personlig næringsdrivende, lønnstakere og pensjonister

Steg for steg - nye skattemeldingen