OSS - Ny skattemelding for personlig næringsdrivende

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Skatt >

OSS - Ny skattemelding for personlig næringsdrivende

 

 

 

Utfylling og innsending

 

hmtoggle_arrow1Hvordan laster jeg ned preutfylt skattemelding?

 

hmtoggle_arrow1Vil endringer i skattemeldingen som blir gjort på skatteetaten.no bli lastet ned?

 

hmtoggle_arrow1Ikke-komplett innsendelse dukker ikke opp i Skatteetatens portal

 

hmtoggle_arrow1Kan jeg endre i skattemeldingen på skatteetaten.no etter at skattemeldingen er blitt sendt inn?

 

hmtoggle_arrow1Hvordan legge til vedlegg?

 

 

 

Skattemelding

 

hmtoggle_arrow1Hvordan kan jeg endre på en post i skattemeldingen?

 

hmtoggle_arrow1Hvor finner jeg skatteberegningen?

 

hmtoggle_arrow1Skatteberegning med ektefelle

 

hmtoggle_arrow1Hva gjør man dersom næringsbil følger med i næringsspesifikasjon og skattemeldingen?

 

Bolig

 

hmtoggle_arrow1Hvordan opprette ny bolig?

 

hmtoggle_arrow1Hvordan endre opplysninger om bolig?

 

hmtoggle_arrow1Hvordan fyller man inn utleid bolig eller fritidseiendom?

 

Næringsopplysninger

 

hmtoggle_arrow1Hvordan fyller man inn fradrag for tilleggstrygd for selvstendig næringsdrivende (tidl post 3.2.18)?

 

hmtoggle_arrow1Hvordan fyller man inn fradragsberettiget premie til syke- og ulykkesforsikring (tidl post 3.2.2)?

 

hmtoggle_arrow1Hvordan fyller man inn opplysninger om fiske?

 

hmtoggle_arrow1Hvordan fyller man inn opplysninger og skip og fartøy?

 

hmtoggle_arrow1Hvordan fyller man inn opplysninger om reindrift?

 

 

Annet

 

hmtoggle_arrow1Fagforeningskontingent

 

hmtoggle_arrow1Hvordan fylle inn opplysninger om formue og inntekt fra deltakerlignet selskap?

 

hmtoggle_arrow1Pensjon mottatt fra utlandet

 

hmtoggle_arrow1Inntekt og formue i utlandet og kreditfradrag

 

hmtoggle_arrow1Hvordan fyller man inn opplysninger om foreldrefradrag?

 

 

 

Næringsspesifikasjon og tema/næringsoppgave og skjema

 

hmtoggle_arrow1Renteinntekter og rentekostnader, tidligere post 0410-0416 i næringsoppgave 1

 

hmtoggle_arrow1Hvordan fordeler jeg næringsinntekt/-underskudd til ektefelle?

 

hmtoggle_arrow1Hvordan fylle næringsoppgave for billedkunstner (tidligere RF-1242)?

 

hmtoggle_arrow1Må jeg fylle skjema RF-1022 Lønns- og pensjonskostander?

 

hmtoggle_arrow1Hvorfor finnes RF-1177 Landbruk?

 

hmtoggle_arrow1Flere næringer/enkeltpersonforetak

 

hmtoggle_arrow1Hvordan sende inn for et ENK uten aktivitet/inntekt?

 

hmtoggle_arrow1Hvordan sende inn gevinst- og tapskonto fra tidligere virksomhet (for personlig skattyter)?

 

 

 

Saldobalanse

 

hmtoggle_arrow1Disponering av årets resultat og avstemming av egenkapital

 

hmtoggle_arrow1Tømming av privatkonto med næringsoppgave 1/Ingen regnskapsplikt

 

hmtoggle_arrow1Tømming av privatkonto med Næringsoppgave 2/Ingen regnskapsplikt og Næringsoppgave 5/Begrenset regnskapsplikt

 

hmtoggle_arrow1Hvorfor har jeg røde referanser i saldobalansen?

 

 

 

 

 

 

 

Se også

Nye skattemelding for personlig næringsdrivende, lønnstakere og pensjonister

Steg for steg - nye skattemeldingen