Tømmerkonto

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigering  Skattemelding og næringsspesifikasjon > 2023 Nye skattemelding for personlig næringsdrivende >

Tømmerkonto

Sist oppdatert: 11.02.2024

 

 

Flere av feltene utgår, for fullstendig oversikt, se Skatteetatens sider for fullstending oversikt (bla nedover til skjemanavn RF-1177 Landbruk. Da åpnes et excel-ark med fullstendig oversikt over alle poster og hvor de er flyttet evt utgått).

 

I dette skjermbildet fylles opplysninger om skogfond og tømmerkonto, og skal fylles ut av næringsdrivende som driver med skogbruk. For hjelp til utfylling av andre temaer som tidligere lå i skjema RF-1177 Landbruk, se OSS - Ny skattemelding for næringsdrivende.

 

 

hmtoggle_arrow1 Vis meg hvordan jeg åpner Tømmerkonto

 

 

 

 

Øverst hentes kommunenummer automatisk fra Klientopplysninger, men man har anledning til å endre på denne.

 

 

Skogfond

De fleste feltene fylles ut manuelt i hvite beløpsfelter. Hold musepekeren over det blå hentefeltet i 1-2 sekunder for å se hint om hvor verdien er hentet fra.

 

 

Tømmerkonto

De fleste feltene fylles ut manuelt i hvite beløpsfelter. Hold musepekeren over det blå hentefeltet i 1-2 sekunder for å se hint om hvor verdien er hentet fra.

 

For automatisk postering av inntekt og tømmerkonto må man fylle ut kontonummer fra Saldobalansen

2022-05-20_1316