Tømmerkonto

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Skatt > Nye skattemelding for personlig næringsdrivende, lønnstakere og pensjonister >

Tømmerkonto

I versjon 34 har det vært store endringer ved overgangen til ny skattemelding. Det aller meste er flyttet inn i skattemeldingen, eller fjernet. Flere av feltene utgår, for fullstendig oversikt, se Skatteetatens sider for fullstending oversikt (bla nedover til skjemanavn RF-1177 Landbruk. Da åpnes et excel-ark med fullstendig oversikt over alle poster og hvor de er flyttet evt utgått).

 

I dette skjermbildet fylles opplysninger om skogfond og tømmerkonto, og skal fylles ut av næringsdrivende som driver med skogbruk. For å hente frem skjemaet må man i Klientopplysninger > Næring svare Ja ved spørsmålet "Driver selskapet skogbruk?". For hjelp til utfylling av andre temaer som tidligere lå i skjema RF-1177 Landbruk, se OSS - Ny skattemelding for næringsdrivende.

 

 

 

Opprett: Man oppretter nytt skjema ved å trykke på Opprett.

 

Slett: Man kan slette skjema ved å trykke på Slett. Ønsker man å slette alle skjemaer, får man opp dette valget ved å trykke på nedoverpilen under Slett-symbolet og velge Slett alle.

 

Utskrift: Under Utskrift finnes det flere muligheter for utskrift av skjema. Her kan man velge om man vil skrive ut kun aktiv skjema eller alle skjema.

 

Andre funksjoner: Her kan man hente tidligere utfylte opplysninger fra skjema RF-1177.

 

Hjelp: Åpner hjelpesidene i Maestro Årsoppgjør.

 

 

 

Øverst hentes kommunenummer automatisk fra Klientopplysninger, men man har anledning til å endre på denne.

 

 

Skogfond

De fleste feltene fylles ut manuelt i hvite beløpsfelter. Hold musepekeren over det blå hentefeltet i 1-2 sekunder for å se hint om hvor verdien er hentet fra.

 

 

Tømmerkonto

De fleste feltene fylles ut manuelt i hvite beløpsfelter. Hold musepekeren over det blå hentefeltet i 1-2 sekunder for å se hint om hvor verdien er hentet fra.

 

For automatisk postering av inntekt og tømmerkonto må man fylle ut kontonummer fra Saldobalansen

2022-05-20_1316