Deling av ektefelledata

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Delingstjeneste >

Deling av ektefelledata

 

 

1.

Det må opprettes to datasett, et for den næringsdrivende, og et for ektefellen. Det er organisasjonsnummer eller fødselsnummer som benyttes for å identifisere ektefellene.

 

Organisasjonsnummer og/eller fødselsnummer må være fylt ut i Klientopplysninger. I tillegg må ektefellene opprettes i den andres Personregister, dvs at i den næringsdrivendes Personregister må ektefellen opprettes, i ektefellens Personregister må den næringsdrivende opprettes.

 

I Klientopplysninger angir man så ektefelle under Kontaktpersoner.

2021-06-03_0847

 

2.

Det må hentes og deles opplysninger mellom begge datasettene. Hver person må både dele og hente data.

2021-06-03_0848

 

Henting og deling av data gjøres via Delingstjenesten i Maestro.

 

3.

Åpne Skattemeldingen > Inntekt og formue. Klikk på skydelings-knappen 2020-10-07_1137 øverst.

2021-06-03_0849

Hvis delingstjenesten ikke er aktivert fra før, trykk Oppdater. Ved spørsmål om å aktivere, trykk Ja.

 

Trykk så på Legg til kobling. Ektefellen vil komme som foreslått mottaker siden vi har gitt angitt denne rollen i Klientopplysninger. Trykk Neste.2021-06-03_0851

4.

Velg engangskode mottakeren skal benytte ved godkjenning av delingsforespørsel og varighet for forespørselen. Varigheten på forespørsel vil si hvor lenge engangskoden er gyldig. Mottaker trenger bare å bekrefte med engangskode en gang.

 

Engangskoden brukes bare hvis tilkoblingen gjøres mellom to ulike datamaskiner. Engangskoden har ingen krav til hvor mange siffer det skal være. Trykk Neste og Ferdig.

 

2020-10-07_08488

5.

Data er delt og må bli godtatt av mottaker (Godkjenning med engangskode gjøres kun hvis deling skjer mellom ulike datamaskiner).

 

Åpne mottakers datasett, gå til Ektefelledata i Skattemeldingen. Trykk på skydelings-knappen 2021-06-03_0854  øverst. Hvis delingstjenesten ikke er aktivert fra før, trykk Oppdater.

2021-06-03_0853

Vi ser da at vi har fått hentet data fra ektefellen, ved at det står en grønn hake ved siden av fødselsnummer og navn, og vi får beskjeden nederst Henting av ektefelledata er vellykket.

2021-06-03_0855

Da har vi hentet den næringsdrivende sine data inn til ektefellens datasettet. For å hente ektefellens data inn til den næringsdrivendes datasett, må vi dele og hente data med samme metode som vist over.

 

 

 

 

hmtoggle_arrow1 Opprette person i Maestro Sky

 

 

hmtoggle_arrow1 Hvis delingen ikke oppdateres med data fra ektefelle