Deling av næring til ektefelle

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Delingstjeneste >

Deling av næring til ektefelle

 

 

 

 

Ektefeller, registrerte partnere og meldepliktige samboere kan dele inntekt fra felles virksomhet mellom seg. Begge må ha jobbet i virksomheten i inntektsåret.

Fordeling av næringsinntekt i Maestro skjer i to steg:

 

 

1. Først opprettes en fordeling av næringsinntekten/-underskuddet.

 

hmtoggle_arrow1Hvordan opprette fordeling av næringsinntekt

 

 

 

2. Deretter må næringsinntekten opprettes som egen post/opplysning i ektefellens skattemelding.

Det er flere måter å gjøre dette på:

 

2A. Ektefellen selv eller andre med rettigheter/roller logger seg inn i Skatteetatens portal, og oppretter der posten "Næringsinntekt og personinntekt overført fra ektefelle (...)" manuelt. Hvilke beløp som skal fylles i næringsinntekt/-underskudd og personinntekt kan man finne igjen i årsoppgjøret i Maestro.

 

 

2B. Næringsinntekten/-underskuddet deles til ektefellens datasett via delingstjenesten:

 

hmtoggle_arrow1Hvordan bruke delingstjenesten

 

 

Ofte stilte spørsmål

 

hmtoggle_arrow1Kan jeg fordele andre ting, som renter og gjeld?

 

hmtoggle_arrow1Må man ha Maestro Sky for å bruke delingstjenesten?

 

hmtoggle_arrow1Jeg har delt næringsinntekt/-underskudd mellom ektefeller, men skatteberegningene viser feil?

 

hmtoggle_arrow1Må jeg bruke delingstjenesten?

 

hmtoggle_arrow1Hvordan opprette en person i Maestro Sky?

 

hmtoggle_arrow1Jeg har satt opp delingstjenesten riktig, men ingen tall kommer inn i ektefellens datasett

 

hmtoggle_arrow1Kan jeg dele fra Maestro direkte til ektefellens skattemelding hos skatteetaten.no?

 

hmtoggle_arrow1Delingstjenesten for versjon 34 og eldre