Manuelle tall i resultat og balanse

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigering  Skattemelding og næringsspesifikasjon > Tips >

Manuelle tall i resultat og balanse

Sist oppdatert: 11.02.2024

 

 

Det er mulig å legge inn manuelle fjorårstall direkte i skjermbildene for Resultat og Balanse.

Dette gjøres ved å trykke på knappen Manuelle fjorårstall.

 

Når knappen har en lyseblå ramme er funksjonaliteten skrudd på. Man vil da også se at kolonnen Fjorårets har fått hvite, manuelle beløpsfelter.

Merk at funksjonaliten er felles for de to skjermbildene, og at det ikke er mulig å hente automatiske tall fra saldobalansen i det ene og samtidig ha manuelle fjorårstall i det andre.

2024-02-04_1812

 

 

 

Skattemodus

 

hmtoggle_arrow1Manuelle tall i både Årets og Fjorårets kolonner (kun skatt)

 

 

 

 

 

Andre aktuelle temaer

 

Generelt om Resultat

 

Generelt om Balanse