Deling av formuesdata for selskaper

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Delingstjeneste >

Deling av formuesdata for selskaper

 

 

1.

Før man deler data må disse opplysningene være på plass:

Organisasjonsnummer i klientopplysninger.

Eier med eierandel må være registrert i aksjonærregisteret.

 

Gå deretter inn i skattemeldingen på siden Formue. Nederst på denne siden kan man dele formuesverdien. Velg mottaker fra Personregister.

 

2020-10-07_0847

2.

Velg engangskode mottakeren skal benytte ved godkjenning av delingsforespørsel og varighet for forespørselen. Varigheten på forespørsel vil si hvor lenge engangskoden er gyldig. Mottaker trenger bare å bekrefte med engangskode en gang. Engangskoden brukes bare hvis tilkoblingen gjøres mellom to ulike datamaskiner. Engangskoden har ingen krav til hvor mange siffer det skal være. Trykk Neste og Ferdig.

 

2020-10-07_08488

3.

Data er delt og må bli godtatt av mottaker. Gå inn i verdipapirregister i mottakers datasett og hent formuesverdier inn til verdipapirregisteret. Her hentes det inn skattemessig formuesverdi pr aksje og noteinformasjon.

 

2020-10-07_0855