Delingstjeneste

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  »Ingen emner over dette nivået«

Delingstjeneste

Delingstjenesten er en nettjeneste som gjør det mulig å dele data mellom datasett.

 

Sanntids-oppdateringer gjør det mulig å jobbe samtidig i flere datasett. Det vil si at data blir automatisk overført. Ved ønske kan man slå av den automatiske oppdateringen, teste eller gjøre endringer for deretter å oppdatere manuelt eller skru på automatisk oppdatering. Tilkobling for deling settes bare opp én gang og det vil være med ved årsskifte.

 

For mer om deling av data, se disse emnene:

Delingssenter

Deling av ektefelledata til skattemeldingen og skatteberegningen

Konsernbidrag

Formuesdata fra skattemelding til verdipapirregister

Saldobalanse/regnskap fra årsoppgjør til konsernregnskap