Firma og eiere

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  »Ingen emner over dette nivået«

Firma og eiere

Firma og eiere er andre fane i Maestro, og et naturlig sted å starte årsoppgjøret.

 

Denne er delt opp i to områder:

 

 

Firmaopplysninger

 

Klientopplysninger

Personregister

 

 

Eieropplysninger

 

Aksjonærregister og aksjebok

Deltakerregister

Aksjekapital

RF-1140 Oppgave for boligsameie/RF-1139 Oppgave for boligselskap

RF-1241 Pass og stell av barn

RF-1309 Oppgave over tilskudd

RF-1310 Oppgave over gaver

RF-1537 Opsjoner i oppstartsselskap