OSS - Verdipapirregisteret

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Registrering > Verdipapirer >

OSS - Verdipapirregisteret

 

hmtoggle_arrow1 Hvordan beregnes kjøp/salg?

 

hmtoggle_arrow1 Hvorfor syns ikke verdipapiret i noten?

 

hmtoggle_arrow1 Kan verdiendring posteres automatisk til saldobalansen?

 

hmtoggle_arrow1 Hvordan endre pålydende pr aksje som hentes i post 461 Aksjer?

 

hmtoggle_arrow1 Hvordan beregnes valget Markedsverdi under Utgående verdi?

 

hmtoggle_arrow1 Hvordan beregnes valget Kostpris under Utgående verdi?

 

hmtoggle_arrow1 Hvordan beregnes valget Laveste verdis prinsipp under Utgående verdi?

 

hmtoggle_arrow1 Hvor hentes Foreløpig fra balansekonto og Utgående i fjor under Inngående verdi fra?

 

hmtoggle_arrow1 Hvordan henter man skattemessig verdi fra skattemeldingen i annet datasett?