Realisasjon og utbytte av finansielle instrumenter

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigering  Skattemelding og næringsspesifikasjon > Permanente forskjeller >

Realisasjon og utbytte av finansielle instrumenter

Sist oppdatert: 15.02.2024

 

 

For enkelte poster i Permanente forskjeller er det kun mulighet for automatisk kobling, og det finnes da ingen mulighet for manuelle justeringer/korreksjoner.

I disse tilfellene er årets verdi i manuelle linjer grået ut, og ser ut som dette:

2024-02-04_2239

 

Dette er fordi Skatteetatens valideringstjeneste krever at disse verdiene er de samme som det i tilhørende temaet, og manuelle justeringer ville dermed ført til avvik ved forsøk på innsendelse til Skatteetaten.

 

 

 

 

For permanente forskjeller gjelder dette for eksempel for postene tilhørende skattepliktig gevinst og skattepliktig utbytte som henter direkte fra skjermbildet Aksjer og andre finansielle produkter.

 

hmtoggle_arrow1Hvordan redigerer jeg post 0650 Skattepliktig gevinst ved realisasjon av aksjer og andre finansielle instrumenter

 

 

hmtoggle_arrow1Hvordan redigerer jeg post 0652 Skattepliktig utbytte på aksjer mv. inklusiv tillegg etter skatteloven § 16-30 (5)

 

 

 

 

Andre aktuelle artikler

 

Generelt om Permanente forskjeller