Skatt

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigering  Utgått >

Skatt

Skatt er sjette fane i Maestro. Denne er delt opp i tre områder:

 

Selskapsmelding og skattemelding

 

Selskapsmelding RF-1215 / Selskapsmedling for Nokus RF-1245

RF-1233 Deltakermelding / RF-1234 Deltakermelding Nokus

Skatteberegning

RF-1206 Konsernbidrag

RF-1123 Kontrollerte transaksjoner

RF-1028 Skattemelding

Ny skattemelding for aksjeselskap

Ny skattemelding for personlig næringsdrivende, lønnstakere og pensjonister

 

 

Skatteberegning

 

RF-1053 FoU

Ny skattemelding

RF-1034 Kommunefordeling

 

Utland

 

RF-1149 Næringsinntekt skattlagt i utlandet

RF-1145 Kreditfradrag AS/DLS

RF-1109 Uttak eiendeler

RF-1231 Bankinnskudd i utlandet

RF-1141 Gevinst og tap på aksjer mv ved utflytting

RF-1314 Realisasjon av aksjer mv etter utflytting