Regnskapsavslutning

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  »Ingen emner over dette nivået«

Regnskapsavslutning

Regnskapsavslutning er syvende fane i Maestro. Denne er delt opp i fire områder:

 

Disponeringer

 

Skatter, overføring og disponering - Selskap / Skatter, overføring og disponering - næringsdrivende og deltakerlignende selskap

 

Avstemming

 

Regnskapsdokumentasjon og avstemming

Avstemming av skatteskjema

 

Offentlig regnskap

 

Rapportgenerator

Offentlig regnskap

Variabler

Malsenter

Notekategorier

 

Analyse

 

Analyserapport

Regnskapsanalyse fra BT360

Hovedtall