Fordringer tema

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Registrering >

Fordringer tema

Dette skjermbildet gjør det mulig å forta bedriftsøkonomiske vurderinger av kundefordringene, med en eventuell endring av delkrederavsetningen (avsetning til tap på fordringer).

 

 

Oppdater: Øverst i skjermbildet finner man knappen Oppdater som vil oppdatere skjermbildet om det er lagt inn endringer.

 

Utskrift: Det er mulig å skrive ut fordringene ved å trykke på Utskrift, da vil man få ut en oversikt over verdivurderingen av fordringene. Trykker man på pilen under utskrift-symbolet kan man skrive ut oversikt over posteringene av fordringene og en posteringsdokumentasjon.

 

Hjelp: Åpner hjelpesidene i Maestro Årsoppgjør.

 

Dib-knappen: Ved å trykke på denne knappen vil de som abonnerer på DIB komme direkte inn på deres oppslag.

 

 

Oppbygging

 

Fyll inn beløp i feltet "Avsetning tap på fordringer pr. 31.12":

2023-01-20_2231

 

 

Kontoreferanser settes i Saldobalansen, i kolonnen Fordringer:

2023-01-20_2234

 

 

Den skattemessige verdien på fordringene beregnes i tema Fordringer i næringsspesifikasjonen:

2023-01-21_1705

 

 

Regnskapsmessig og skattemessig verdi blir deretter overført til tema Midlertidige forskjeller:

2023-01-21_1717

 

 

Vurderingsreglene for å vurdere regnskapsmessig og skattemessig verdi på fordringer er:

Regnskapsmessig: Pålydende på fordringene – avsetning til tap

Skattemessig: Pålydende – faktiske tap og sjablonregel