Fordringer

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigering  Klient og registere >

Fordringer

Sist oppdatert: 15.02.2024

 

 

Dette skjermbildet gjør det mulig å forta bedriftsøkonomiske vurderinger av kundefordringene, med en eventuell endring av delkrederavsetningen (avsetning til tap på fordringer).

Det er en valgfri modul, ment for de som ikke allerede har gjort avsetning i regnskapet.

 

 

 

 

Fyll inn beløp i feltet "Avsetning tap på fordringer pr. 31.12":

2023-01-20_2231

 

De andre beløpene hentes direkte fra Saldobalansen, og blir styrt av hvilke referanser man selv fyller i kolonnen Fordringer:

2023-01-20_2234

 

 

Automatisk postering av årets beregnede endring i avstening kan skrus av og på:

2024-02-10_1355

 

 

 

 

Vurderingsreglene for å vurdere regnskapsmessig og skattemessig verdi på fordringer er:

Regnskapsmessig: Pålydende på fordringene – avsetning til tap

Skattemessig: Pålydende – faktiske tap og sjablonregel