Driftsmiddelgrupper

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigering  Skattemelding > Eiendommer og anleggsmidler >

Driftsmiddelgrupper

Sist oppdatert: 07.12.2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her jobber vi for tiden med å få på plass enda mer nyttig informasjon.

Takk for tålmodigheten!

2023-12-07_1417

 

 

 

 

 

 

 

 

I Maestro ligger standard driftsmiddelgrupper:

Ingen

Goodwill

Bygninger og tomter

Maskiner og anlegg

Driftsløsøre, inventar ol.

 

Dersom man ønsker andre driftsmiddelgrupper er dette mulig. Gå til Registrering > Eiendommer og driftsmidler > Driftsmiddelgrupper. Trykk på pilen under Eiendommer og driftsmidler for å få opp dette valget.

 

2020-10-13_0906

 

 

Opprett: Man kan opprette nye linjer ved å trykke på Opprett.

 

Slett: Man kan slette en linje ved å trykke på Slett. Ønsker man å slette alle linjene, får man opp dette valget ved å trykke på nedoverpilen under Slett-symbolet og velge Slett alle.

 

Utskrift: Gir en utskrift av driftsmiddelgrupper og kolonneoverskrifter i anleggsnoten.

 

Import: Åpner en veiviser i et nytt vindu, med mulighet for å importere driftsmiddelgrupper og -overskrifter fra annet Maestro Årsoppgjør-datasett.

 

Hjelp: Åpner hjelpesidene i Maestro Årsoppgjør.

 

 

Oppbygging

Til venstre i skjermbildet er det tre kategorier: Driftsmiddelgrupper, Notegrupper/Overskriften og Språk.

 

Driftsmiddelgrupper

For å opprette eller slette en driftsmiddelgruppe, trykk på Opprett- eller Slett-knappen. Fyll inn ID (nummer), navn og hvilken notegruppe driftsmidlet tilhører. Dersom man ønsker å opprette ny notegruppe gjøres dette under Notegrupper/overskrifter.

 

 

Notegrupper/Overskrifter

Disse notegruppene utgjør kolonneoverskriftene for rapportnotene under Regnskapsavslutning > Offentlig Regnskap.  

 

2020-10-13_0921

 

For å opprette eller slette en notegruppe, trykk på Opprett- eller Slett-knappen. ID (nummer) tildeles automatisk. Trykk i kolonnen Levetid for å få opp nedtrekksmeny hvor man kan velge mellom:

Beregnet: Maestro beregner en gjennomsnittlig levetid basert på antall år med avskrivning oppgitt for driftsmidlene som er knyttet til gruppen.

Egen tekst: Bruk egen tekst i feltet levetid i noten, teksten skrives i neste kolonne Levetid/Egen tekst.

Ikke aktuell: Ved å velge Ikke aktuell vil det ikke dukke opp levetid på noten for valgte notegruppe.

 

Dersom man har valgt/lagd en note som viser avskrivninger, trykk i kolonnen Avskrivningsplan for å få opp nedtrekksmeny hvor man kan velge mellom:

Beregnet: Maestro beregner en gjennomsnittlig avskrivningsplan basert på antall år med avskrivning oppgitt for driftsmidlene som er knyttet til gruppen.

Egen tekst: Bruk egen tekst i feltet levetid i noten, teksten skrives i neste kolonne Avskrivningsplan - Egen tekst.

Ikke aktuell: Ved å velge Ikke aktuell vil det ikke dukke opp avskrivningsplan på noten for valgte notegruppe.

 

 

Språk

I Maestro kan man få årsregnskapet på Norsk, Nynorsk, Engelsk og Tysk, se her for å finne ut hvordan man endrer språk i rapporten. Man har mulighet til å endre oversettelsen av notegruppene, og legge inn egen oversettelse av notegrupper man har opprettet selv.

Øverste kolonnene viser hvilket språk radene under gjelder.

For å endre/legge inn ny oversettelse, trykk rett i cellen du ønsker å endre og skriv inn egenvalgt tekst.