Underskudd til framføring for inntektsårene 2003 og senere

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Næring > RF-1246 Mottatt melding NOKUS >

Underskudd til framføring for inntektsårene 2003 og senere

Her opprettes underskudd til framføring for inntektsårene 2003 og senere.

 

 

Opprett: Oppretter ny linje.

 

Slett: Sletter valgt linje man står markert på i tabellen under. Ønsker man å slette alle linjene, får man opp dette valget ved å trykke på nedoverpilen under Slett-symbolet og velge Slett alle linjene.

 

Utskrift: Gir en oversiktsutskrift av fremført underskudd i NOKUS-selskap.

 

Hjelp: Åpner hjelpesidene i Maestro Årsoppgjør.

 

 

 

Trykk på knappen Opprett, for å opprette ny linje. Fyll år og beløp for ubenyttet underskudd til framføring. Tabellen summerer automatisk og beløp fylles ut post 301 på første side av RF-1246.

 

2021-08-26_0930