RF-0002 Merverdiavgift

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Utgått >

RF-0002 Merverdiavgift

 

 

 

Importer periodens innsendte merverdiavgiftsoppgave fra Altinn. Informasjon flyter videre til Regnskapsdokumentasjon og avstemming.

Man kan også opprette nye oppgaver for å sende inn disse til Altinn via Maestro.

 

 

Opprett: Oppretter ny tom oppgave. Her fylles beløp manuelt i de forskjellige postene.

 

Slett: Sletter markert oppgave. Trykk på nedoverpilen under Slett-knappen for å få opp valg om å slette alle oppgaver.

 

Flytt opp: Flytter markert linje opp (ved to eller flere linjer).

 

Flytt ned: Flytter markert linje ned (ved to eller flere linjer).

 

Oppdater: Oppdaterer beregninger etter inntasting i skjermbildet.

 

Utskrift: Utskrift av oppgave man står markert på i venstremenyen. Trykk på nedoverpilen under Utskrifts-knappen for å få opp valg om utskrift av alle oppgaver.

 

Eksport: Eksporter valgte oppgave til Excel.

 

Hent fra Altinn: Starter en veiviser i et nytt vindu for å importere RF-0002 Alminnelig omsetningsoppgave fra Altinn.

 

Andre funksjoner: Hent liste over avvik i nedlastningen.

 

Hjelp: Åpner hjelpesidene i Maestro Årsoppgjør.

 

 

Oppbygging

Skjermbildet er delt i to. Til venstre ser man en liste med alle importerte og opprettede oppgaver. I midten av skjermbildet ligger terminens opplysninger.

 

Viktig å vite:

Ved import fra Altinn vil innrapporterte tall som vises i midten av skjermbildet være grå. Det betyr at tallene ikke kan redigeres i Maestro. Det vil også være disse oppgavene som brukes i merverdiavgiftsavstemmingen i Regnskapsdokumentasjon og avstemming. Dette fordi regnskapet skal avstemmes mot faktisk innrapporterte tall, og det ikke skal være mulig å manipulere avstemmingen for å få bort differanser. Oppgaver man har opprettet selv og som ikke er innsendt får en tom kolonne i avstemmingen, for å vise at det ligger oppgaver som ikke er blitt sendt inn enda.

 

Skattepliktig

Opplysninger om den skattepliktige: Organisasjonsnummer, Navn og kontonummer for tilbakebetaling (hentes fra Klientopplysninger > Annet) .

 

Ved innsendelse fra Maestro kan man også fylle ut feltet Endring av kontonummer for å endre kontonummer for tilbakebetaling.

NB! Sjekk først med Altinn at dere har nødvendige roller og rettigheter til dette for selskapet.

 

Meldingsopplysninger

Her ser man type melding, enten: Hovedmelding, Korrigert melding eller Tilleggsmelding. Man ser også informasjon om termintype, termin og år meldingen gjelder.

 

NB! Ved innsendelse fra Maestro, vær obs forskjellen på type melding:

Hovedmelding: Brukes alltid på første melding man sender inn for terminen.

Korrigert melding: Erstatter alle tidligere meldinger for terminen.

Tilleggsmelding: Tillegg til tidligere innsendte meldinger for terminen.

 

Avgiftsposter

Viser terminens innsendte tall. I post 1-13 vises grunnlag og beregnet avgift hentet fra innrapportert oppgave. I post 14-18 vises avgift hentet fra innrapportert oppgave. I post 19 vises sum avgift å betale/tilgode.

 

Ved innsendelse fra Maestro fylles grunnlag manuelt i post 1-13, så vil avgift bli automatisk beregnet. I post 14-18 fylles avgift manuelt. I post 19 beregnes sum avgift å betale/tilgode automatisk.

 

Tilleggsopplysninger/forklaring til avvik i postene over

Dersom det er oppgitt tilleggsopplysninger/forklaring til avvik i innsendt oppgave, vil dette vises her.

 

Ved innsendelse fra Maestro kan man her manuelt skrive eventuelle tilleggsopplysninger eller forklaring til avvik. Vær obs på at tekst i dette feltet ikke er intern, og den vil følge med i innsendingen av Merverdiavgiftsoppgaven til Altinn.

 

Betalt MVA

Hento konto fra Saldobalansen. Høyreklikk i tabellen for å opprette ny linje. Beløp og dato fylles manuelt. Ønsker man å slette linjen, høyreklikk og velg Slett.

 

Ved å høyreklikke i tabellen finner man også valget Hent transaksjoner fra regnskapsintegrasjon. De som har opprettet regnskapsintegrasjon kan hente beløp og dato fra bokført utbetaling/innbetaling direkte fra regnskapssytemet.

 

 

For 2020

Det er blitt gjort endringer i skjemaet slik at man kan legge inn manuelle korrigeringer i avgift, for de terminene som havner i overgangen mellom 12% og 6% mva for lav sats. Korrigeringen gjøres inne i RF-0002 skjermbildet. Justeringsfeltet blir synlig for de terminene det er aktuelt for. Terminene før og etter “overgangen” behandles med riktig sats automatisk.

 

 

 

Innsendelse av RF-0002 Skattemelding for mva i Maestro

 

1.

Oppgaven må sendes fra Periode - Årsoppgjør. Trykk på knappen Opprett i øverste menylinje for å opprette en ny, tom oppgave. Fyll ut informasjon i Meldingsopplysninger, i dette eksempelet sendes det inn en tilleggsmelding for 1.termin. Fyll også ut beløp i posten(e).

 

2021-09-28_0930

2.

Gå til Rapportering og Altinn > Innlevering til Altinn og velg Ny forsendelse. Velg forsendelsestype Skattemelding MVA (RF-0002).

 

2021-09-28_0934

3.

Sett hake ved den terminoppgaven som skal sendes inn. Trykk Neste, og følg veiviseren til siste bilde, trykk så Ferdig.

 

2021-09-28_0940

 

 

 

 

Se også OSS Regnskapsdokumentasjon og avstemming > Hvordan avstemme merverdiavgift.