RF-1321 Betaling til selvstendig næringsdrivende

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigering  Annet >

RF-1321 Betaling til selvstendig næringsdrivende

Sist oppdatert: 07.12.2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her jobber vi for tiden med å få på plass enda mer nyttig informasjon.

Takk for tålmodigheten!

2023-12-07_1417

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle næringsdrivende oppdragsgivere som har kjøpt tjenester fra selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted i inntektsåret skal levere opplysninger til Skatteetaten. Fristen for rapportering er 15. februar i året etter inntektsåret.

 

Man har ikke opplysningsplikt hvis det ikke er fradragsrett for vederlaget, direkte eller gjennom avskrivninger for godtgjørelsen. Dette gjelder likevel ikke oppdragsgivere som er skattefrie selskaper, foreninger og institusjoner, offentlige og kommunale myndigheter og boligselskap (borettslag, boligaksjeselskap mv.).

 

Man må selv avklare om den næringsdrivende driver fra et fast forretningssted. Skattekontoret kan gi veiledning.

 

 

Opprett: Trykk Opprett for å opprette en ny melding.

 

Slett: Trykk Slett for å slette en melding. Trykk på pilen under Slett-knappen for å få opp valg om Slett alle, da slettes alle meldinger.

 

Utskrift: Utskrift av årsoppgave som skal sendes til den selvstendig næringsdrivende. Trykk på pilen under Utskrifts-knappen for å få opp valg om

oUtskrift aktiv melding: Gir utskrift av melding som er markert i venstremenyen.

oUtskrift alle meldinger: Gir utskrift av alle meldinger som er opprettet.

oUtskrift av denne oppgaveeieren: Gir utskrift av markert oppgaveeier som er markert i midten av skjermbildet.

 

Import: Åpner en veiviser som gjør det mulig å importere fra et annet Maestro Årsoppgjør-datasett eller fra excel.

 

Eksport: Eksporterer valgt melding til excel.

 

Andre funksjoner: Ved å trykke på nedtrekksmenyen til Andre funksjoner får man mulighet til å legge til tekstdokument.

 

Hjelp: Åpner hjelpesidene i Maestro Årsoppgjør.

 

Rettledning: Ved å trykke på denne knappen får man direkte tilgang til Rettledning til RF-1321 Betaling til selvstendig næringsdrivende utarbeidet av Skatteetaten.

 

Oppbygging

Skjermbildet er delt i to, til venstre ligger en oversikt over alle opprettede meldinger, i midten ligger informasjon om innsender, beskrivelse og oppgaver.

 

Informasjon om innsender

Her står innsenderens ID som blir sendt til Altinn. Informasjonen hentes automatisk fra Klientopplysninger.

Man kan velge et annen selskap fra Personregisteret hvis man ønsker dette, ved å trykke på Velg. For å fjerne denne trykker man på knappen Fjern, da hentes innsender-ID fra Klientopplysninger igjen.

Kontaktperson vil være den som man har oppgitt som Hovedkontakt i Klientopplysninger > Personer > Kontaktpersoner. Man kan endre til en annen kontaktperson dersom man ønsker dette ved å trykke på Velg, da åpner oppslag i Personregisteret seg, og man velger ønsket kontaktperson og trykker OK.

 

Beskrivelse

Hvis man ønsker kan man legge inn en kort beskrivelse til meldingen, denne er kun for intern bruk og vil ikke følge med til Altinn.

 

Oppgaver

Trykk på Pluss-tegnet for å opprette en ny Oppgaveeier. I kolonnen Oppgaveeier henter man informasjon om den selvstendig næringsdrivende fra Personregisteret. Trykk på Pil ned i cellen for å se liste i nedtrekksmenyen, trykk på boksen med tre prikker for å åpne Personregisteret direkte.

 

Man må oppgi organisasjonsnummer, eventuelt fødselsnummer eller D-nummeret til den selvstendig næringsdrivende/oppgaveeier som har mottatt vederlag.

Dersom det for små næringsdrivende mangler organisasjonsnummer, fordi de ikke har registreringsplikt i Enhetsregisteret, kan fødselsnummer brukes.

 

Man kan kreve at den selvstendig næringsdrivende/oppgaveeier oppgir sitt organisasjonsnummer, fødsels- eller D-nummer. Dersom vedkommende ikke har organisasjons- eller fødselsnummer kan Skattekontoret rekvirere D-nummer ved skattemessige forhold.

 

Man skal også oppgi fullstendig navn til den selvstendig næringsdrivende/oppgaveeier.

 

I kolonnen Betalt beløp eks. mva oppgis bruttobeløp ekskl. mva. som er fakturert av den selvstendige næringsdrivende til oppdragsgiver i løpet av inntektsåret. Det skal rapporteres et beløp per næringsdrivende/oppgaveeier samlet for hele året. Beløpet oppgis i hele kroner, avrundet til nærmeste hele krone.

 

Dersom organisasjons- eller fødselsnummer mangler eller er oppgitt feil, vil oppgaven bli regnet som uidentifisert, og ansett som ikke levert (avvist). Opplysningene vil da ikke godkjennes som levert. For korrigering av oppgaver - se rettledningens eksempler.

 

 

 

Se også dokumentsett for hvordan sende ut årsoppgaver til alle mottakere per e-post.