RF-1310 Oppgave over gaver

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Firma og eiere >

RF-1310 Oppgave over gaver

Organisasjoner som omfattes av fradragsordningen skal levere opplysninger om mottatte gaver som giver ønsker fradrag for.

 

 

Opprett: Trykk Opprett for å opprette en ny melding.

 

Slett: Trykk Slett for å slette en melding. Trykk på pilen under Slett-knappen for å få opp valg om Slett alle, da slettes alle meldinger.

 

Utskrift: Gir en oversiktsutskrift av alle meldinger og givere.

 

Import: Åpner en veiviser som gjør det mulig å importere fra et annet Maestro Årsoppgjør-datasett eller fra excel.

 

Eksport: Eksporterer valgt melding til excel.

 

Andre funksjoner: Ved å trykke på nedtrekksmenyen til Andre funksjoner får man mulighet til å legge til tekstdokument.

 

Hjelp: Åpner hjelpesidene i Maestro Årsoppgjør.

 

 

Oppbygging

Skjermbildet er delt i to, til venstre ligger en oversikt over alle opprettede meldinger, i midten ligger informasjon om innsender, beskrivelse og oppgaver.

 

Informasjon om innsender

Her står innsenderens ID som blir sendt til Altinn. Informasjonen hentes automatisk fra Klientopplysninger.

Man kan velge et annen selskap fra Personregisteret hvis man ønsker dette, ved å trykke på Velg. For å fjerne denne trykker man på knappen Fjern, da hentes innsender-ID fra Klientopplysninger igjen.

Kontaktperson vil være den som man har oppgitt som Hovedkontakt i Klientopplysninger > Personer > Kontaktpersoner. Man kan endre til en annen kontaktperson dersom man ønsker dette ved å trykke på Velg, da åpner oppslag i Personregisteret seg, og man velger ønsket kontaktperson og trykker OK.

 

Beskrivelse

Hvis man ønsker kan man legge inn en kort beskrivelse til meldingen, denne er kun for intern bruk og vil ikke følge med til Altinn.

 

Oppgaver

Trykk på Pluss-tegnet for å opprette en ny Giver. I kolonnen Giver henter man informasjon fra Personregisteret. Trykk på Pil ned i cellen for å se liste i nedtrekksmenyen, trykk på boksen med tre prikker for å åpne Personregisteret direkte.

 

Bruk organisasjonsnummer, fødselsnummer eller D-nummer for å angi giver som har rett på fradrag. Opplysningspliktige kan kreve at givere som ønsker fradrag oppgir sitt fødselsnummer eller organisasjonsnummer.

 

Skattepliktiges (givers) fullstendige navn skal oppgis.

 

For givere som ønsker å være anonyme skal det ikke foretas rapportering. Fradragsretten for gaven vil da bortfalle, fordi rapportering er et vilkår for fradraget.

 

I kolonnen Beløp oppgis samlet gavebeløp i hele kroner, avrundet til nærmeste hele krone. Gavebeløpet skal i utgangspunktet også inkludere en eventuell pengegave som en giver ubetinget har forpliktet seg til å yte et senere inntektsår. Forpliktelsen anses ubetinget i den grad oppfyllelsen ikke er avhengig av at en fremtidig begivenhet inntrer. Medlemskontingenter og kjøp av lodd eller gjenstander mv. skal ikke rapporteres.

 

Ingen oppgaver å levere

Opplysningspliktige som ikke har mottatt gaver i løpet av året det rapporteres for, må rapportere at de ikke har noen oppgave å levere. Dette gjør man ved å sette en hake i boksen Ingen oppgaver å sende inn for inntektsåret.

 

Innlevering til Altinn

Gå til Rapportering og Altinn > Innlevering til Altinn for å sende inn oppgaven. Velg Ny forsendelse og sett Gaver RF-1310.

 

 

Dersom fødselsnummer mangler eller er oppgitt feil, blir oppgaven regnet som uidentifisert, og ansett som ikke levert (avvist). Opplysningene blir ikke godkjent som levert, og beløpet kommer ikke med på skattemeldingen.

 

For korrigering av oppgaver - se rettledningens eksempler.

 

 

Se også Dokumentsett > Generere eierspesifikke dokumenter for hvordan sende ut årsoppgaver til alle mottakere per e-post.