Personregister

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigering  Klient og registere >

Personregister

Sist oppdatert: 10.02.2024

 

 

Personregisteret viser alle personer som har en tilknytning til selskapet (roller, styremedlemmer og eiere). En person kan både være en privatperson og en juridisk person (selskap). Personregisteret er et sentralt register, hvor informasjon blir registrert en gang, og så gjenbrukes i andre relevante deler av programmet.

 

 

 

 

Skjermbildet er delt i to, til venstre ligger en oversikt over alle opprettede personer, i midten ligger fanene Navn, adresse mm, Merknader og Registrert følgende steder.

I fanen Merknader kan man skrive en egen tekst. Denne teksten vil ikke flyte til andre steder i programmet, og er kun ment for intern bruk.

I fanen Registrert følgende steder kan man spore hvor den enkelte person brukes gjennom programmet.

 

 

 

hmtoggle_arrow1 Det er flere måter å få på plass personene i personregisteret

 

 

hmtoggle_arrow1 Fysiske personer - oppslag mot Folkeregisteret

 

 

hmtoggle_arrow1 Juridiske personer (selskap) - oppslag mot Brønnøysundregisterne

 

 

hmtoggle_arrow1 Oppdater og koble adresser

 

 

hmtoggle_arrow1 Utenlandske selskaper og utenlandske aksjonærer

 

 

hmtoggle_arrow1 Adresseoppslag 2020