RF-1537 Opsjoner i oppstartsselskap

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Firma og eiere >

RF-1537 Opsjoner i oppstartsselskap

Skjema for rapportering fra aksjeselskap som i inntektsåret har tildelt opsjoner til ansatte. Det skal gis opplysninger om hver ansatt som er tildelt opsjoner.

 

 

Opprett: Trykk Opprett for å opprette en ny melding.

 

Slett: Trykk Slett for å slette en melding. Trykk på pilen under Slett-knappen for å få opp valg om Slett alle, da slettes alle meldinger.

 

Oppdater: Oppdaterer informasjon etter inntasting i skjermbildet.

 

Utskrift: Gir en oversiktsutskrift av alle meldinger og givere.

 

Import: Åpner en veiviser som gjør det mulig å importere fra et annet Maestro Årsoppgjør-datasett eller fra excel.

 

Eksport: Eksporterer valgt melding til excel.

 

Hjelp: Åpner hjelpesidene i Maestro Årsoppgjør.

 

 

Oppbygging

Skjermbildet er delt i to, til venstre ligger en oversikt over alle opprettede meldinger, i midten ligger informasjon om innsender, beskrivelse og oppgaver.

 

Øverst står inntektsår og leveransetype. Ønsker man å korrigere opplysningene i en oppgave må den sendes inn på nytt. Den nye oppgaven må ha samme unike identifikator som den opprinnelige oppgaven.

 

Informasjon om innsender

Her står oppgavegivers informasjon som blir sendt til Altinn. Informasjonen hentes automatisk fra Klientopplysninger.

Man kan velge et annen selskap fra Personregisteret hvis man ønsker dette, ved å trykke på Velg. For å fjerne denne trykker man på knappen Fjern, da hentes innsender-ID fra Klientopplysninger igjen.

Kontaktperson vil være den som man har oppgitt som Hovedkontakt i Klientopplysninger > Personer > Kontaktpersoner. Man kan endre til en annen kontaktperson dersom man ønsker dette ved å trykke på Velg, da åpner oppslag i Personregisteret seg, og man velger ønsket kontaktperson og trykker OK.

 

Beskrivelse

Hvis man ønsker kan man legge inn en kort beskrivelse til meldingen, denne er kun for intern bruk og vil ikke følge med til Altinn.

 

Oppgaver

Trykk på Pluss-tegnet for å opprette en ny linje. Det er tre kolonner som må fylles:

Dato: Her fylles dato for tildeling. Opsjonene skal registreres pr tildeling, dvs har den ansatte fått tildelt opsjoner på flere ulike tidspunkt i løpet av året skal dato for hver tildeling oppgis særskilt.

Navn og fødselsnummer: Hent informasjon fra Personregisteret ved å trykke på Pil ned i cellen. Trykk på boksen med tre prikker for å åpne Personregisteret direkte.

Opsjoner: Her fylles antall opsjoner.

 

Ingen oppgaver å levere

Opplysningspliktige som ikke har mottatt gaver i løpet av året det rapporteres for, må rapportere at de ikke har noen oppgave å levere. Dette gjør man ved å sette en hake i boksen Ingen oppgaver å sende inn for inntektsåret.

 

Innlevering til Altinn

Gå til Rapportering og Altinn > Innlevering til Altinn for å sende inn oppgaven. Velg Ny forsendelse og sett Gaver RF-1310.

 

 

Dersom fødselsnummer mangler eller er oppgitt feil, blir oppgaven regnet som uidentifisert, og ansett som ikke levert (avvist). Opplysningene blir ikke godkjent som levert, og beløpet kommer ikke med på skattemeldingen.

 

 

Riktig identifisering av oppgaven

Hver oppgave må ha en unik identifikator (nøkkel). Den unike identifikatoren for en oppgave er satt sammen av:

Inntektsår

Oppgavegivers (arbeidsgivers) organisasjonsnummer

Oppgaveeiers (ansattes) fødselsnummer/D-nummer

Det er viktig å rapportere nøyaktig på disse feltene.

Trenger man senere å korrigere eller slette opplysninger på en tidligere rapportert oppgave, må den nye oppgaven ha samme unike identifikator som den opprinnelige oppgaven (se "Korrigere en oppgave").

 

Korrigere en oppgave

Ønsker man å korrigere opplysningene i en oppgave må det sendes ny oppgave i en ny melding. Den nye oppgaven må ha samme unike identifikator som den opprinnelige oppgaven.

Vent med å sende inn korreksjoner til det er mottatt tilbakemelding i Altinn fra Skatteetaten på den forrige innsendingen.

 

Slette opplysninger med feil

Man kan sende en erstatningsoppgave med samme unike identifikator som den opprinnelige oppgaven. Øvrig informasjon i oppgaven er uvesentlig, men obligatoriske felter må fylles ut.

 

 

 

 

Se også Dokumentsett > Generere eierspesifikke dokumenter for hvordan sende ut årsoppgaver til alle mottakere per e-post.