RF-1241 Pass og stell av barn

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Firma og eiere >

RF-1241 Pass og stell av barn

Barnehager, skolefritidsordninger og andre fritidsordninger skal levere opplysninger til Skattedirektoratet om kostnader foreldrene har hatt til pass og stell av barn.

 

 

Opprett: Trykk Opprett for å opprette en ny melding.

 

Slett: Trykk Slett for å slette en melding. Trykk på pilen under Slett-knappen for å få opp valg om Slett alle, da slettes alle meldinger.

 

Utskrift: Utskrift av årsoppgave som skal sendes til foresatte. Trykk på pilen under Utskrifts-knappen for å få opp valg om

oUtskrift aktiv melding: Gir utskrift av melding som er markert i venstremenyen.

oUtskrift alle meldinger: Gir utskrift av alle meldinger som er opprettet.

oOversiktsutskrift: Gir utskrift av alle meldinger og betalere.

 

Import: Åpner en veiviser som gjør det mulig å importere fra et annet Maestro Årsoppgjør-datasett eller fra excel.

 

Eksport: Eksporterer valgt melding til excel.

 

Andre funksjoner: Ved å trykke på nedtrekksmenyen til Andre funksjoner får man mulighet til å legge til tekstdokument.

 

Hjelp: Åpner hjelpesidene i Maestro Årsoppgjør.

 

Dib-knappen: Ved å trykke på denne knappen vil de som abonnerer på DIB komme direkte inn på deres oppslag.

 

Oppbygging

Skjermbildet er delt i to, til venstre ligger en oversikt over alle opprettede meldinger, i midten ligger informasjon om innsender, beskrivelse og oppgaver.

 

Informasjon om innsender

Her står innsenderens ID som blir sendt til Altinn. Informasjonen hentes automatisk fra Klientopplysninger.

Man kan velge et annen selskap fra Personregisteret hvis man ønsker dette, ved å trykke på Velg. For å fjerne denne trykker man på knappen Fjern, da hentes innsender-ID fra Klientopplysninger igjen.

Kontaktperson vil være den som man har oppgitt som Hovedkontakt i Klientopplysninger > Personer > Kontaktpersoner. Man kan endre til en annen kontaktperson dersom man ønsker dette ved å trykke på Velg, da åpner oppslag i Personregisteret seg, og man velger ønsket kontaktperson og trykker OK.

 

Beskrivelse

Hvis man ønsker kan man legge inn en kort beskrivelse til meldingen, denne er kun for intern bruk og vil ikke følge med til Altinn.

 

Oppgaver

Trykk på Pluss-tegnet for å opprette en ny Betaler. Med Betaler menes den som betaler faktura for pass og stell av barn i barnehage og/eller skolefritidsordning. Betaler er normalt foreldre eller andre foresatte. I kolonnen Betaler henter man informasjon fra Personregisteret. Trykk på Pil ned i cellen for å se liste i nedtrekksmenyen, trykk på boksen med tre prikker for å åpne Personregisteret direkte.

 

Oppgi fødselsnummer eller D-nummeret til den som har betalt kostnader til pass og stell av barn. Fødsels- og D-nummer benyttes av skattemyndighetene til å identifisere de skattepliktige. For å få en korrekt fastsetting av den enkelte betaler (skattepliktige), er det viktig at korrekt nummer blir oppgitt.

 

Opplysningspliktig kan kreve at betaler (skattepliktige) oppgir fødselsnummeret sitt.

 

Man skal også oppgi fullstendig navn til betaleren.

 

I kolonnen Påløpt kostnad oppgis beløp som er fakturert (påløpt) i løpet av inntektsåret. Beløpet oppgis i hele kroner, avrundet til nærmeste hele krone. Dersom betaler har flere barn i barnehage/skolefritidsordning/fritidsordning hos samme opplysningspliktig, skal kostnadene rapporteres samlet, i én oppgave.

 

Ingen oppgaver å levere

Opplysningspliktige som ikke har hatt barnepassdrift i løpet av året det rapporteres for, må rapportere at de ikke har noen oppgaver å levere. Dette gjør man ved å sette en hake i boksen Ingen oppgaver å sende inn for inntektsåret.

 

Innlevering til Altinn

Gå til Rapportering og Altinn > Innlevering til Altinn for å sende inn oppgaven. Velg Ny forsendelse og sett Forsendelsestype til Oppgave for pass og stell av barn RF-1241.

 

 

Dersom fødselsnummer mangler eller er oppgitt feil, vil oppgaven bli regnet som uidentifisert, og ansett som ikke levert (avvist). Grunnlaget for foreldrefradraget vil dermed ikke bli forhåndsutfylt på skattemeldingen ved slike tilfeller.

 

For korrigering av oppgaver - se rettledningens eksempler.

 

 

Se også Dokumentsett > Generere eierspesifikke dokumenter for hvordan sende ut årsoppgaver til alle mottakere per e-post.