Videoer, veiledninger og importmaler

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigering  Guider >

Videoer, veiledninger og importmaler

Sist oppdatert: 03.05.2024

 

Maestro_YouTube

 

 

 

 

Under kan du lese om:

Videoer for Maestro i Sky

Videoer om Fase 1 - Forberedelser til Årsoppgjør

Videoer om Fase 2 - Faglig fase

Videoer om Fase 3 - Ferdigstilling-, kontroll- og innsendingsfase

Veiledninger og importmaler

Kurs

 

 

 

 

Maestro Sky

 

Webinar - Avstemming i Sky 2023

Klientoversikt og opprette klienter

Opprette bruker og tilordne klienter

Import av datasett fra Maestro Klientadmin

Import av datasett fra Maestro Årsoppgjør

 

Fase 1 - Forberedelser til Årsoppgjør

 

Klientopplysninger

Personregister

Import av data fra Finale årsoppgjør

Aksjonærregister - Hvordan opprette aksjonærer

Aksjonærregister - Hvordan legge til aksjekapitalendringer

Aksjonærregister - Hvordan registrere kjøp og salg

Aksjonærregister - Hvordan registrere utbytte

Aksjonærregister - Hvordan skjevdele utbytte

Aksjonærregister - Hvordan rapportere aksjonærlån

 

Fase 2 - Faglig fase

 

Import via regnskapsintegrasjon

Webinar - Ny skattemelding 2023

Eiendommer og driftsmidler - Opprette eiendom og driftsmiddel

Eiendommer og driftsmidler - Tilgang og avgang

Eiendommer og driftsmidler - Regnskapsmessige og skattemessige avskrivninger

 

Fase 3 - Ferdigstilling-, kontroll- og innsendingsfase

 

Import av noter fra et annet Maestro Årsoppgjør

Lagre noter til eget Malsenter

Fellesmaler

Kontroll av data

 

 

 

Veiledninger og importmaler

 

 

Import av driftsmidler med historiske verdier:

Veiledning: import av driftsmidler med transaksjoner (PDF)

Importmal driftsmiddelregister (Excel)

Importmal driftsmiddeltransaksjoner (Excel)

 

Enkel import av driftsmidler med IB-verdier:

Veiledning: enkel import av driftsmidler (PDF)

Importmal enkel import av driftsmidler (Excel)

 

Personlig næringsdrivende:

Veiledning Gevinst og tap NO1 (PDF)

 

Aksjer og andre finansielle produkter (tidl. RF-1359):

Importmal Gevinst og tap verdipapirer (Excel)

 

Tredjepartsopplysninger:

Importmal RF-1139 Oppgave for boligselskap (Excel)

Importmal RF-1140 Oppgave for boligsameie (Excel)

Importmal RF-1241 Barnepass (Excel)

 

 

 

 

 

Kurs

 

Kurssesongen

Vår kurssesong med oppsatte kurs strekker seg fra medio september til medio mars – da setter vi opp kurs primært på Teams, samt noen klasseromskurs i Oslo. Disse vil bli tilgjengelig på våre nettsider fra august.

 

Kurskalender

 

 

Bedriftsinterne kurs

Trenger du/bedriften din kurs utenom kurssesong tilbyr vi bedriftsinterne kurs. I samarbeid med kursholder skreddersyr vi kurs etter kunden behov. Kurset kan holdes eksternt ute hos kunden eller på Teams.

For mer informasjon og pris, ta kontakt på e-post: kurs@maestro.no, eller telefon 02575.

 

Det er også mulig å sette opp 1-1-kursing direkte med kursholder, dette prises som konsulenttimer.