Videoer og brukerveiledninger

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  »Ingen emner over dette nivået«

Videoer og brukerveiledninger

Vi har laget noen korte, grunnleggende videoer, tenkt for nye brukere i Maestro Årsoppgjør som kommer fra andre årsoppgjørs-programmer, er nye i Maestro og trenger en gjennomgang av funksjonaliteten. I alle videoene benyttes 34-versjonen av Maestro Årsoppgjør (2021-versjonen).

 

Sjekk gjerne kurskalenderen vår!

 

Nederst på denne siden finnes det brukerveiledninger og importmaler.

 

 

Video:

 

 

Maestro Sky

 

Klientoversikt og opprette klienter

Opprette bruker og tilordne klienter

Import av datasett fra Maestro Klientadmin

Import av datasett fra Maestro Årsoppgjør

 

 

Fase 1 - Forberedelser til Årsoppgjør

 

Klientopplysninger

Personregister

Import av data fra Finale årsoppgjør

 

Aksjonærregister - Hvordan opprette aksjonærer

Aksjonærregister - Hvordan legge til aksjekapitalendringer

Aksjonærregister - Hvordan registrere kjøp og salg

Aksjonærregister - Hvordan registrere utbytte

Aksjonærregister - Hvordan skjevdele utbytte

Aksjonærregister - Hvordan rapportere aksjonærlån

 

 

Fase 2 - Faglig fase

 

Saldobalanse og bruk av referanser (kommer)

Tilleggsposteringer (kommer)

Import via regnskapsintegrasjon

Import via Excel (kommer)

Posteringseksport med regnskapsintegrasjon (kommer)

 

Eiendommer og driftsmidler - Opprette eiendom og driftsmiddel

Eiendommer og driftsmidler - Tilgang og avgang

Eiendommer og driftsmidler - Regnskapsmessige og skattemessige avskrivninger

 

Verdipapirregisteret - Opprette verdipapir (kommer)

Verdipapirregisteret - Legge inn transaksjoner (kommer)

Verdipapirregisteret - Noteinfo, tilbakeføring 3% og overføring til skjema RF-1359 Aksjer og andre finansielle produkter (kommer)

 

Automatikk i Maestro Årsoppgjør - flyt mellom skjemaene (kommer)

Årsdisponeringer (kommer)

 

 

Fase 3 - Ferdigstilling-, kontroll- og innsendingsfase

 

Rapporter (kommer)

Kort om stiler og utseende (kommer)

Noteveiviser (kommer)

Notesett (kommer)

Import av noter fra et annet Maestro Årsoppgjør

Lagre noter til eget Malsenter

Fellesmaler (kommer)

 

Kontroll av data

Avstemming av skatteskjema (kommer)

 

Innsendelse til Altinn (kommer)

Altinn-pålogging (kommer)

 

 

 

 

 

 

Importmaler og brukerveiledninger

 

 

Import av driftsmidler med historiske verdier:

Veiledning: import av driftsmidler med transaksjoner (PDF)

Importmal driftsmiddelregister (Excel)

Importmal driftsmiddeltransaksjoner (Excel)

 

Enkel import av driftsmidler med IB-verdier:

Veiledning: enkel import av driftsmidler (PDF)

Importmal enkel import av driftsmidler (Excel)

 

Personlig næringsdrivende:

Gevinst og tap NO1 (PDF)