RF-1309 Oppgave over tilskudd

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Firma og eiere >

RF-1309 Oppgave over tilskudd

Institutter som mottar tilskudd til vitenskapelig forskning eller yrkesopplæring skal levere tredjepartsopplysninger om mottatt tilskudd som gir fradragsrett for giver.

 

 

Opprett: Trykk Opprett for å opprette en ny melding.

 

Slett: Trykk Slett for å slette en melding. Trykk på pilen under Slett-knappen for å få opp valg om Slett alle, da slettes alle meldinger.

 

Utskrift: Utskrift av årsoppgave som skal sendes til giver. Trykk på pilen under Utskrifts-knappen for å få opp valg om

oUtskrift aktiv melding: Gir utskrift av melding som er markert i venstremenyen.

oUtskrift alle meldinger: Gir utskrift av alle meldinger som er opprettet.

oOversiktsutskrift: Gir utskrift av alle meldinger og givere.

 

Import: Åpner en veiviser som gjør det mulig å importere fra et annet Maestro Årsoppgjør-datasett eller fra excel.

 

Eksport: Eksporterer valgt melding til excel.

 

Andre funksjoner: Ved å trykke på nedtrekksmenyen til Andre funksjoner får man mulighet til å legge til tekstdokument.

 

Hjelp: Åpner hjelpesidene i Maestro Årsoppgjør.

 

Dib-knappen: Ved å trykke på denne knappen vil de som abonnerer på DIB komme direkte inn på deres oppslag.

 

 

Oppbygging

Skjermbildet er delt i to, til venstre ligger en oversikt over alle opprettede meldinger, i midten ligger informasjon om innsender, beskrivelse og oppgaver.

 

Informasjon om innsender

Her står innsenderens ID som blir sendt til Altinn. Informasjonen hentes automatisk fra Klientopplysninger.

Man kan velge et annen selskap fra Personregisteret hvis man ønsker dette, ved å trykke på Velg. For å fjerne denne trykker man på knappen Fjern, da hentes innsender-ID fra Klientopplysninger igjen.

Kontaktperson vil være den som man har oppgitt som Hovedkontakt i Klientopplysninger > Personer > Kontaktpersoner. Man kan endre til en annen kontaktperson dersom man ønsker dette ved å trykke på Velg, da åpner oppslag i Personregisteret seg, og man velger ønsket kontaktperson og trykker OK.

 

Beskrivelse

Hvis man ønsker kan man legge inn en kort beskrivelse til meldingen, denne er kun for intern bruk og vil ikke følge med til Altinn.

 

Oppgaver

Trykk på Pluss-tegnet for å opprette en ny Giver. I kolonnen Giver henter man informasjon fra Personregisteret. Trykk på Pil ned i cellen for å se liste i nedtrekksmenyen, trykk på boksen med tre prikker for å åpne Personregisteret direkte.

 

Bruk organisasjonsnummer, fødselsnummer eller D-nummer for å angi giver som har rett på fradrag. Opplysningspliktige kan kreve at givere som ønsker fradrag oppgir sitt fødselsnummer eller organisasjonsnummer.

 

Skattepliktiges (givers) fullstendige navn skal oppgis.

 

For givere som ønsker å være anonyme skal det ikke foretas rapportering. Fradragsretten for gaven vil da bortfalle, fordi rapportering er et vilkår for fradraget.

 

I kolonnen Beløp oppgis samlet tilskuddsbeløp i hele kroner, avrundet til nærmeste hele krone. Beløpet skal i utgangspunktet også inkludere et eventuelt beløp som en giver ubetinget har forpliktet seg til å yte et senere inntektsår. Forpliktelsen anses som ubetinget i den grad oppfyllelsen ikke er avhengig av at en fremtidig begivenhet inntrer.

 

Ingen oppgaver å levere

Opplysningspliktige som ikke har mottatt fradragsberettigede tilskudd i løpet av året det rapporteres for, må rapportere at de ikke har noen opplysninger å levere. Dette gjør man ved å sette en hake i boksen Ingen oppgaver å sende inn for inntektsåret.

 

Innlevering til Altinn

Gå til Rapportering og Altinn > Innlevering til Altinn for å sende inn oppgaven. Velg Ny forsendelse og sett Forsendelsestype til Tilskudd RF-1309.

 

 

Dersom fødselsnummer mangler eller er oppgitt feil, blir oppgaven regnet som uidentifisert, og ansett som ikke levert (avvist). Opplysningene blir ikke godkjent som levert, og beløpet kommer ikke med på skattemeldingen.

 

For korrigering av oppgaver - se rettledningens eksempler.

 

 

Se også Dokumentsett > Generere eierspesifikke dokumenter for hvordan sende ut årsoppgaver til alle mottakere per e-post.