RF-1140 Oppgave for boligsameie/RF-1139 Oppgave for boligselskap

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigering  Annet >

RF-1140 Oppgave for boligsameie/RF-1139 Oppgave for boligselskap

Sist oppdatert: 07.12.2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her jobber vi for tiden med å få på plass enda mer nyttig informasjon.

Takk for tålmodigheten!

2023-12-07_1417

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boligselskapene har plikt til å gi tredjepartsopplysninger over de inntekter og kostnader, samt den formue og gjeld som andelshaveren skal skattes for. Oppgavene skal inneholde andelshavers fødsels-/D-nummer eller organisasjonsnummer

 

 

Opprett: Trykk Opprett for å opprette en ny sameier.

 

Slett: Trykk Slett for å slette en sameier. Trykk på pilen under Slett-knappen for å få opp valg om Slett alle, da slettes alle sameiere.

 

Utskrift: Utskrift av melding. Trykk på pilen under Utskrifts-knappen for å få opp valg om

oUtskrift av aktiv sameier: Gir en utskrift av årsoppgave for valgte sameier.

oUtskrift av alle sameiere: Gir utskrift av alle årsoppgaver for alle sameierne.

oUtskrift av valgte sameiere: Gir utskrift av årsoppgaver for valgte sameiere. Marker flere sameiere i venstremenyen ved å holde inne SHIFT eller CTRL på tastaturet for å velge flere.

oOversiktsutskrift: Gir en oversiktutskrift av alle sameiere.

 

Import: Åpner en veiviser som gjør det mulig å importere andelseiere fra excel.

 

Eksport: Eksporterer andelseiere til excel.

 

Hent fra Altinn: Hent preutfylte data fra Altinn.

 

Andre funksjoner: Ved å trykke på nedtrekksmenyen til Andre funksjoner får man mulighet til å:

oKopier navn og adresse fra annet eieforhold: Kopier navn og adresse til aktiv sameier fra en annen sameier.

oFyll ut adresse/poststed med boligselskapets adresse: Fyller ut adresse/poststed på aktiv sameier med boligselskapets adresse.

oTekstdokument: Legg til et tekstdokument.

 

Hjelp: Åpner hjelpesidene i Maestro Årsoppgjør.

 

Rettledning: Ved å trykke på denne knappen får man direkte tilgang til Rettledning til RF-1140 Oppgave for boligsameie eller Rettledning til RF-1139 Oppgave for boligselskap utarbeidet av Skatteetaten.

 

Opprett adresse: Oppretter en ny adresse i fanen Adresse.

 

Slett adresse: Sletter en adresse i fanen Adresse.

 

Sett denne adressen på alle boenheter uten adresse: Setter valgte adresse på alle boenheter som ikke har valgt adresse.

 

Oppbygging

Skjermbildet er delt i to, til venstre ligger en oversikt over alle opprettede sameiere, i midten ligger fanene Fellesopplysninger, Adresser og Eieropplysninger. Nederst i skjermbildet ligger opplysninger om fordeling av sameiets verdier på sameierne.

 

Fellesopplysninger

Informasjon om avsender

Her står innsenderens ID som blir sendt til Altinn. Informasjonen hentes automatisk fra Klientopplysninger.

Man kan velge et annen selskap fra Personregisteret hvis man ønsker dette, ved å trykke på Velg. For å fjerne denne trykker man på knappen Fjern, da hentes innsender-ID fra Klientopplysninger igjen.

Kontaktperson vil være den som man har oppgitt som Hovedkontakt i Klientopplysninger > Personer > Kontaktpersoner. Man kan endre til en annen kontaktperson dersom man ønsker dette ved å trykke på Velg, da åpner oppslag i Personregisteret seg, og man velger ønsket kontaktperson og trykker OK.

 

Opplysninger om boligsameie

Her kan man fylle ut opplysninger om boligsameiet/boligselskapet i de hvite feltene.

 

Adresser

RF-1140

Registrer alle adresse i sameiet. Trykk på Opprett adresse i øverste menylinje for å opprette en ny adresse. Gårdsnummer og bruksnummer fylles ut manuelt. For å slette en adresse, trykk Slett adresse. For å brukte valgte adresse på alle sameiere uten adresse, trykk på Sett denne adressen på alle boenheter uten adresse i øverste menylinje.

 

RF-1139

Registrer alle adresse i sameiet. Trykk på Opprett adresse i øverste menylinje for å opprette en ny adresse. Gatenavn, nummer og bokstav fylles ut manuelt. For å slette en adresse, trykk Slett adresse. For å brukte valgte adresse på alle sameiere uten adresse, trykk på Sett denne adressen på alle boenheter uten adresse i øverste menylinje.

 

Eieropplysninger

RF-1140

Opplysninger om sameieren

Opplysninger om sameier hentes fra Personregisteret. Trykk på nedoverpil for å få frem nedtrekksmeny i Eierandel i boenheten. Sett hake i boks nederst dersom tidligere innsendt oppgave er feil og skal slettes.

Opplysninger om boenheten

Velg boenhetens adresse fra nedtrekksmenyen, valg man får opp er fra adresser man har lagt inn i fanen Adresse.

Eierandeler

For å endre eiertid, fjern hake i Std. eietid og fyll ut riktig til og fra dato. Fyll ut antall kvadrameter i det hvite feltet. Dersom kvadratmeter skal brukes i beregning av andeler under, trykk på knappen Bruk kvm. De hvite feltene kan også fylles ut manuelt.

Andel inntekt/formue

I de grå feltene vises beregnet andel av inntekter, kostnader, formue og gjeld. For å justere beløpet på den enkelte sameier kan de hvite justeringsfeltene benyttes.

 

RF-1139

Opplysninger om andelseieren

Opplysninger om sameier hentes fra Personregisteret. Trykk på nedoverpil for å få frem nedtrekksmeny i Eierandel i boenheten. Sett hake i boks nederst dersom tidligere innsendt oppgave er feil og skal slettes.

Opplysninger om boenheten

Velg adresse fra nedtrekksmenyen, valg man får opp er fra adresser man har lagt inn i fanen Adresse. Informasjon om bolignummer, andelsnummer og utleie fylles ut manuelt.

Eierandeler

For å endre eiertid, fjern hake i Std. eietid og fyll ut riktig til og fra dato. Fyll ut antall kvadrameter i det hvite feltet. Dersom kvadratmeter skal brukes i beregning av andeler under, trykk på knappen Bruk kvm. De hvite feltene kan også fylles ut manuelt.

Andel inntekt/formue

I de grå feltene vises beregnet andel av inntekter, kostnader, formue, gjeld og ligningsverdi. For å justere beløpet på den enkelte sameier kan de hvite justeringsfeltene benyttes.

 

 

 

 

 

Se også Dokumentsett > Generere eierspesifikke dokumenter for hvordan sende ut årsoppgaver til alle mottakere per e-post.