Ofte stilte spørsmål Regnskapsdokumentasjon

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Regnskapsavslutning > Regnskapsdokumentasjon og avstemming >

Ofte stilte spørsmål Regnskapsdokumentasjon

 

 

hmtoggle_arrow1 Hvordan avstemme arbeidsgiveravgift

 

hmtoggle_arrow1 Hvordan avstemme skattetrekk/forskuddstrekk

 

hmtoggle_arrow1 Hvordan avstemme merverdiavgift

 

hmtoggle_arrow1 Hvordan avstemme bank

 

hmtoggle_arrow1 Hvordan avstemme verdipapir

 

hmtoggle_arrow1 Hvordan avstemme driftsmidler

 

hmtoggle_arrow1 Hvordan avstemme fremtidige forpliktelser

 

hmtoggle_arrow1 Andre typer avstemminger

 

hmtoggle_arrow1 Hvordan får man navn i feltene Utført av og Kontrollert av?

 

hmtoggle_arrow1 Hvordan får jeg med avstemmingen/regnskapsdokumentasjonen ved årsskifte?

 

hmtoggle_arrow1 Hvordan kan jeg sende avstemmingen/regnskapsdokumentasjonen på e-post?

 

hmtoggle_arrow1 Hvordan ser jeg at en konto er avstemt i Saldobalansen?

 

hmtoggle_arrow1 Hva slags dokumentasjon kan jeg legge med i Regnskapsdokumentasjon og avstemming?

 

hmtoggle_arrow1 Kan en avstemming omfatte flere konti?

 

hmtoggle_arrow1 Kan jeg legge til konti på en avstemming som allerede eksisterer?

 

hmtoggle_arrow1 Hvordan sletter jeg en avstemming/regnskapsdokumentasjon?

 

hmtoggle_arrow1 Hva er forskjellen på "Automatisk avstemming" og avstemminger gjort i Regnskapsdokumentasjon og avstemming?