Innstillinger

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigering  Fil >

Innstillinger

Sist oppdatert: 05.12.2023

 

Her kan du legge inn globale innstillinger som gjelder for alle dine datasett i Maestro Årsoppgjør. Innstillinger man endrer på her gjør seg gjeldene på brukernivå.

 

 

 

Generelt

Skriver

Kataloger

Lisensinformasjon

Skanner

E-post

Begrenset profil

Utskriftsoppsett

Overføring til Konsernregnskap

Overføring fra Konsernregnskap

Standard kontoplanmal

Regnskapsintegrasjon

Signant

Personvern