Generelt

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Fil > Innstillinger >

Generelt

Begrens til ett bilde

Huker du av for å Begrense til et bilde, vil programmet automatisk lukke det bildet du er i når du åpner et nytt bilde. Er du for eksempel i næringsoppgaven og åpner skattemeldingen, så vil programmet automatisk lukke bildet med næringsoppgaven.

 

Automatisk datasettpakking

Ved Automatisk datasettpakking komprimeres datasettet hver gang du lukker klienten. Denne funksjonen er anbefalt.

 

Datasettdeponi i bruk

Her slås deponifunksjonen på.

 

Ikke bruk lokal arbeidskopi

Innstilling for å ikke bruke lokal arbeidskopi.

 

Sjekk alle filer

Her kan man bestemme hvor grundig programmet skal analysere grunnen til at eksterne filer fortsatt er i bruk når datasettet lukkes.

 

Fargetema

Velg mellom hvitt eller blått fargetema i skjermbildet i Maestro.

 

Sekunder før hint skjules

Dersom man holder musepekeren over et blått hentefelt i Maestro vil det dukke opp en kort tekst som sier hvor verdien i feltet er hentet fra. Man kan bestemme hvor lenge denne teksten skal være synlig.

 

Åpne regneark ved eksport til excel

Innstilling for å åpne excel-ark direkte ved eksport, uten å måtte lagre excel-arket først.

 

Automatiske oppdateringer

Her kan man skru av eller på flere av de automatiske oppdateringene og funksjonene som finnes i Maestro.