Utskriftsoppsett

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Fil > Innstillinger >

Utskriftsoppsett

Her gjør man valg som påvirker på rapportutskriftene.

 

Skriv dato og klokkeslett på utskrifter

Dato og klokkeslett vil følge med på alle sider av utskriften øverst i høyre hjørne.

 

Merk rapporter og skjema som utkast

Alle sider av utskriften vil bli merket med teksten Utkast.

 

Skriv klientens navn på alle sider

Klientens navn vil vises på alle sider av utskriften.

 

Avansert

Skru på/av bruk av alternativt format for noter og rtf-filer, og bruk av alternativ xml-generering.