Overføring til Konsernregnskap

<< Klikk for å vise innholdsfortegnelsen >>

Navigering:  Fil > Innstillinger >

Overføring til Konsernregnskap

Overføring via delingstjeneste

Vi anbefaler vår nye tjeneste for å opprette tilkobling til konsernregnskapet. Benytt tjenesten for automatisk deling av saldobalanse/regnskap fra årsoppgjør eller underkonsern. For mer informasjon om hvordan du setter opp delingstjenesten, se Saldobalanse fra årsoppgjør til konsern.

 

Overføring via reservoar

Ved overføring via reservoar lagres data i en egen mappe (reservoarkatalogen). I Maestro Konsernregnskap kan data hentes fra denne reservoarkatalogen. På denne måten har du alt samlet i en mappe. Overført data lagres automatisk i reservoarkatalogen ved lukking av datasettet.

 

Overføring via kildefil i datasettkatalog

Overføring via kildefil i datasettkatalog lagrer overføringsdata automatisk i datasettkatalogen ved lukking av datasettet. I Maestro Konsernregnskap kan denne kildefilen hentes fra datasettkatalogen.